Ανάκληση αιτήσεων απόσπασης σε τρεις μέρες δηλαδή μία !!

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/07/2014 - 19:03 | Author: Newsroom

Οι συνάδελφοι που πήραν μετάθεση και είχαν αιτηθεί και απόσπασης, μπορούν να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν την αίτηση απόσπασής τους, εντός τριών ημερών, σύμφωνα με την εγκύκλιο αποσπάσεων* έτους 2014.

ΑΛΛΑ ΜΕΣΟΛΑΒΕΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ!!!!

*ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΤΕΘΟΥΝ
“Επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προκειμένου να πραγματοποιηθούν έγκαιρα οι αποσπάσεις, για τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης θα ισχύσουν τα κάτωθι:
Μετά την έκδοση των αποφάσεων μετάθεσης και των δύο βαθμίδων θα δοθεί η δυνατότητα μόνο σε όσους εξ αυτών μετατεθούν να υποβάλουν αίτηση ανάκλησης της αίτησης απόσπασης ή αίτηση τροποποίησης των προτιμήσεων τους εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποφάσεων.
Επισημαίνεται όμως ότι:
  • η αίτηση τροποποίησης αφορά μόνο στις προτιμήσεις των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και ΟΧΙ στην επιλογή φορέα απόσπασης,
  • η αίτηση αυτή θα μπορεί να γίνει δεκτή ΜΟΝΟ στην Δ/νση Εκπαίδευσης που υποβλήθηκε η αρχική αίτηση απόσπασης και
  • αυτονόητο είναι ότι, εάν έχει συμπεριληφθεί στις προτιμήσεις απόσπασης η περιοχή στην οποία θα μετατεθεί ο/η εκπαιδευτικός, η συγκεκριμένη προτίμηση θα διαγράφεται από την αίτηση απόσπασης.”
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ:

“Διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα ανάκλησης και τροποποίησης των αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των μετατιθέμενων εκπαιδευτικών”

Σχετικά με τη δυνατότητα ανάκλησης και τροποποίησης των αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των μετατιθέμενων εκπαιδευτικών που αναφέρεται στην παρ. 4 του κεφαλαίου Β’ της αριθμ. 95303/Δ1/19-06-2014 εγκυκλίου αποσπάσεων εκπαιδευτικών διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: Επειδή ο έλεγχος των αιτήσεων απόσπασης συνεχίζεται στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης και οι μεταθέσεις της Β/θμιας εκπαίδευσης δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, η δυνατότητα ανάκλησης και τροποποίησης των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν θα δοθεί μετά την έκδοση της απόφασης των μεταθέσεων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για τρεις (3) ημέρες, όπως εξάλλου αναφέρεται στην εγκύκλιο αποσπάσεων. Αν παρόλα αυτά υποβάλλονται αιτήσεις από εκπαιδευτικούς, οι αιτήσεις αυτές θα παραμένουν στις Δ/νσεις υποβολής, ώστε να καταχωριστούν στο ηλεκτρονικό σύστημα αποσπάσεων, μόλις δοθεί η δυνατότητα αυτή. Υπενθυμίζουμε όμως ότι οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την προαναφερόμενη εγκύκλιο αποσπάσεων, δυνατότητα κατάθεσης αίτησης ανάκλησης ή τροποποίησης έχουν «ΜΟΝΟ στην Δ/νση Εκπαίδευσης που υποβλήθηκε η αρχική αίτηση απόσπασης».

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Loading...
  • europalso

    ideascentral