Ανακλήσεις μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/03/2017 - 11:06 | Author: Newsroom

16 ανακλήσεις μόνιμων διορισμών λόγω μη προσέλευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας

Δια του παρόντος, σας αποστέλλουμε προς δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), περίληψη ταυτάριθμης απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΜΠΟΥΝΙΑ-ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ

Με την υπ’αριθμ. 19311/Ε2/7-2-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’), ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 193592/E2/14-11-2016 (ΦΕΚ 1259 τ. Γ΄/9-12-2016) Απόφαση, κατά το μέρος που αφορά στο διορισμό των κάτωθι εκπαιδευτικών, αναδρομικώς, από 23-8-2010, σε εκτέλεση της αριθμ. Α902/2016 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, διότι, όπως προκύπτει από τα έγγραφα των αρμόδιων Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης, οι εν λόγω εκπ/κοί δεν προσήλθαν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, κατά το άρθρο 17 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) :

Με την υπ’αριθμ. 19313/Ε2/7-2-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’), ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 193595/E2/14-11-2016 (ΦΕΚ 1259 τ. Γ΄/9-12-2016) Απόφαση, κατά το μέρος που αφορά στο διορισμό των κάτωθι εκπαιδευτικών, αναδρομικώς, από 23-8-2011, σε εκτέλεση της αριθμ. Α752/2016 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, διότι, όπως προκύπτει από τα έγγραφα των αρμόδιων Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης, οι εν λόγω εκπ/κοί δεν προσήλθαν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, κατά το άρθρο 17 τουΝ.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) :

Με την υπ’αριθμ. 19308/Ε2/7-2-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του N.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’), ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 193583/E2/14-11-2016 (ΦΕΚ 1260 τ. Γ΄/9-12-2016) Απόφαση, κατά το μέρος που αφορά στο διορισμό των κάτωθι εκπαιδευτικών, αναδρομικώς, από 23-8-2010, σε εκτέλεση της αριθμ. Α186/2016 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, διότι, όπως προκύπτει από τα έγγραφα των αρμόδιων Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης, οι εν λόγω εκπ/κοί δεν προσήλθαν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, κατά το άρθρο 17 του N.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄)

Loading...
  • europalso

    ideascentral