Αξιόπιστη διαδικασία χορήγησης επάρκειας διδασκαλίας Ξένων γλωσσών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/10/2014 - 23:55 | Author: Newsroom

ΘΕΜΑ: «Αξιόπιστη διαδικασία ρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επάρκειας προσόντων διδασκαλίας Ξένων γλωσσών στην ελληνική επικράτεια» Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι στις 02.10.2014 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας &Θρησκευμάτων με θέμα τον καθορισμό κριτηρίων για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας Ξένων γλωσσών στην ελληνική επικράτεια, χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών &

Φιλολογιών των ΑΕΙ και των επιστημονικών ενώσεων των εκπαιδευτικών! Σας υπενθυμίζουμε πως η ελληνική Βουλή ψήφισε τον Μάρτιο του 2014 (νόμος 4250 – ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014) τα ακόλουθα: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται τα κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

Loading...
  • europalso

    europalso

    ideascentral