Αιτήσεις για το Μητρώο επιμορφωτών ΙΕΠ – Προθεσμία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/02/2018 - 18:20 | Author: Newsroom

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη σε Μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. – Υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων – Έως 08/03/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος για την ένταξη σε Μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης 4 «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», με κωδικό ΟΠΣ 5004204, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. (Αρ. πρωτ.: 1137/16.02.2018 & ΑΔΑ: ΩΨΒ4ΟΞΛΔ-Κ0Ο).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, βάσει του άρθρου 7 της Πρόσκλησης, είναι 08/03/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα23:59.

Η Πρόσκληση

Loading...
  • europalso

    ideascentral