Αφαιρέθηκε η πρόβλεψη για δωρεάν διαμονή αντί για αποζημίωση στις επιμορφώσεις εκπαιδευτικών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/06/2018 - 11:19 | Author: Newsroom

Η ρύθμιση προέβλεπε ότι η μπορεί να συνίσταται και σε δωρεάν διαμονή των εκπαιδευτικών σε ειδικούς προς τούτο χώρους – Η τελική διάταξη όπως διαμορφώθηκε μετά τη Μορφωτικών

ββ) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Με διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και ύ-
στερα από γνώµη του Ι.Ε.Π., ρυθµίζονται η διάρκεια της επιµόρφωσης κάθε µορφής, τα προγράµµατα διδασκαλίας και ασκήσεων, η διαδικασία πρόσκλησης εκπαιδευτικών για επιµόρφωση, καθώς και η αξιολόγηση και τα αποδεικτικά επιµόρφωσης που τους χορηγούνται.»

γγ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολές µαθητείας του ΟΑΕΔ µπορεί να καλούνται για επιµόρφωση
στους φορείς της παραγράφου 1.»

Loading...
  • europalso

    ideascentral