4ο Ενημερωτικό συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου αιρετών Αλεξάκη Αλέξανδρου και Πασπαράκη Γιάννη

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/03/2017 - 00:16 | Author: Newsroom

Ενημερωτικό Συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

ΑλέξανδροςΑλεξάκης, Αιρετός ΠΥΣΠΕ  Λασιθίου Σητεία 19-03-2017

Γιάννης Πασπαράκης, Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου  Ιεράπετρα 19-03-2017

 

Προς :

 

– Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Λασιθίου

Σχολεία και νηπιαγωγεία Λασιθίου

– Όλους τους συναδέλφους μας

– ΜΜΕ

 

 

Τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017  συμμετείχαμε ως αιρετοί στην τακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου και στην  κοινή συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΠΥΣΠΕ:

 1. Εξέταση αίτησης για αναγνώριση Προϋπηρεσίας εκπ/κού  για Μισθολογική Εξέλιξη
 2. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 3. Τροποποίηση απόφασης ΠΥΣΠΕ σχετικά με διάθεση Εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου.
 4. Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Ι.Δ.Ο.Χ.) για τη μισθολογική τους κατάταξη.
 5. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

 

Κοινή συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λασιθίου:

 

Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων

 

Θέμα 1ο : «Εξέταση αίτησης για αναγνώριση Προϋπηρεσίας  εκπαιδευτικού  για Μισθολογική Εξέλιξη»

 

Ομόφωνα αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία της συναδέλφου αφού είχε όλα τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Θέμα 2ο : «Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών»          

Ομόφωνα εγκρίθηκε η συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου.

Θέμα 3ο: «Τροποποίηση απόφασης ΠΥΣΠΕ σχετικά με διάθεση Εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου.»

 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η τροποποίηση της απόφασης. Αφορά συνάδελφο ειδικότητας που έχει διατεθεί κάποιες ώρες στο γραφείο και διατέθηκε σε σχολική μονάδα στην οποία προέκυψε κενό για να συμπληρώσει κάποιες ώρες. Αίτημά μας είναι άμεσα να ζητούνται τα λειτουργικά κενά και το Υπουργείο να προβαίνει άμεσα σε προσλήψεις για να καλύπτονται με συνάδελφο αναπληρωτή.

 

Θέμα 4ο: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Ι.Δ.Ο.Χ.) για τη μισθολογική τους κατάταξη»

Ομόφωνα αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία της συναδέλφου αφού είχε όλα τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Θέμα 5ο: «Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή»

 

Ομόφωνα εγκρίναμε την αίτηση των συναδέλφων.

 

Θέμα: «Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων»

Για  να πραγματοποιηθεί η αναμοριοδότηση των σχολείων μας πρέπει να  υπάρχουν  ορισμένες προϋποθέσεις:

Α) Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να πραγματοποιήσει διάλογο και να σεβαστεί τις προτάσεις που θα κατατεθούν

Β) Οι τοπικοί σύλλογοι να αφουγκραστούν τους συναδέλφους μέσα από διαδικασίες γενικών συνελεύσεων (ή ανοικτών διαδικασιών – διευρυμένων ΔΣ κλπ) και να συνεργαστούν με τους αιρετούς των ΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΠΕ για να υπάρχει ενιαία έκφραση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Γ) Οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις (π.χ. ΔΟΕ) μαζί με τους αιρετούς στα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια να συνηγορήσουν στη διαμόρφωση ενός κεντρικού πλαισίου εφαρμογής μοριοδοτήσεων και να συμβάλουν στην δίκαιη κατανομή στα σχολεία της χώρας.

Δ) Σε τοπικό επίπεδο να υπάρξουν κοινές συνεδριάσει αιρετών ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ με τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών ΠΕ και τις ΕΛΜΕ.

Σε περιφερειακό επίπεδο έχουμε κινηθεί στους ίδιους άξονες σε όλη την Κρήτη. Διαμορφώσαμε μια συγκροτημένη και τεκμηριωμένη πρόταση η οποία βρίσκει όλη την περιφέρεια να έχει ανάλογη μοριοδότηση και τις όμορες σχολικές μονάδες γειτονικών ΠΥΣΠΕ να μην έχουν αποκλίσεις.

Ζητήσαμε αναβολή της συνεδρίασης προκειμένου να προηγηθεί κοινή συνεδρίαση Συλλόγων Εκπαιδευτικών ΠΕ, ΕΛΜΕ και αιρετών ΠΥΣΠΕ- ΠΥΣΔΕ.

Στα πλαίσια αυτά και των περιορισμών που θέτει το Π.Δ.111 προτείνουμε να διαμορφωθεί η γενική ταξινόμηση των αναμοριοδοτήσεων σύμφωνα με ορισμένους άξονες που αθροιστικά θα προκύπτει η μοριοδότηση της κάθε σχολικής μονάδας:

 

 

Την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017  συμμετείχαμε ως αιρετοί στην τακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΠΥΣΠΕ:

 1. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 2. Διακοπή άδειας για υπερωριακή απασχόληση σε πρόγραμμα κατ’ οίκον διδασκαλίας.
 3. Χορήγηση άδειας για υπερωριακή απασχόληση σε πρόγραμμα κατ’ οίκον διδασκαλίας.
 4. Προσωρινή μετακίνηση εκπαιδευτικού έπειτα από λήξη άδειας
 5. Ορισμός αναπληρωτή της προϊσταμένης του 4/θ Δημοτικού Σχολείου Παχειάς Άμμου
 6. Μετακίνηση εκπαιδευτικού
 7. Παράταση μετακίνησης εκπ/κού
 8. Μετακίνηση εκπαιδευτικού έπειτα από λήξη άδειας και διάθεση της για συμπλήρωση ωραρίου.
 9. Τροποποίηση απόφασης ΠΥΣΠΕ και ανάθεση υπερωριακής εργασίας σε εκπαιδευτικό Δημ. Σχολείου της ΔΠΕ Λασιθίου.
 10. Εξέταση αίτησης για αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνιμης εκπαιδευτικού της ΔΠΕ Λασιθίου
 11. Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Ι.Δ.Ο.Χ.) για τη μισθολογική τους κατάταξη σύμφωνα με το Κεφάλαιο  Β΄ του Ν. 4354/2015.
 12. Aνάθεση συμπλήρωσης υποχρ. ωραρίου εκπ/κου ειδικότητας εκτός έδρας οργανικής θέσης ή προσωρινής τοποθέτησης

 

Θέμα 1ο : «Διακοπή άδειας για υπερωριακή απασχόληση σε πρόγραμμα κατ’ οίκον διδασκαλίας.»

 

Ομόφωνα εγκρίναμε τη διακοπή άδειας.

Θέμα 2ο : «Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών»   

Ομόφωνα εγκρίθηκε η συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου αφού ήταν σύννομο με την κείμενη νομοθεσία.

Θέμα 3ο: «Χορήγηση άδειας για υπερωριακή απασχόληση σε πρόγραμμα κατ’ οίκον διδασκαλίας.»

 

Ομόφωνα εγκρίθηκε χορήγηση άδειας σε συναδέλφους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να καλύψουν το κενό που έμεινε μετά την  παραπάνω διακοπή.

 

Θέμα 4ο : «Προσωρινή μετακίνηση εκπαιδευτικού έπειτα από λήξη άδειας.»

Θέση μας είναι οι επανατοποθετήσεις των εκπαιδευτικών να γίνονται από το ΠΥΣΠΕ. Οι αιρετοί γνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων και οφείλουν να διασφαλίζουν την οργανική θέση των συναδέλφων.

Θέμα 5ο : «Ορισμός αναπληρωτή της προϊσταμένης του 4/θ Δημοτικού Σχολείου Παχειάς Άμμου»

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μετά το πέρας ενός μήνα από την άδεια του διευθυντή σχολικής μονάδας ορίζεται διευθυντής στη θέση του συνάδελφος από τη σχολική μονάδα ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του διευθυντή και λαμβάνει τα προβλεπόμενα από το νόμο. Ομόφωνα εγκρίναμε τον ορισμό του συναδέλφου.

 

Θέμα 6ο : «Μετακίνηση εκπαιδευτικού»

Οι αιρετοί κράτησαν στάση ουδέτερη αφού θέση μας είναι όλες οι μετακινήσεις να γίνονται κατόπιν αίτησης του συναδέλφου και να πραγματοποιούνται από το ΠΥΣΠΕ. Οι ανάγκες που υπήρχαν προέβλεπαν άλλον τρόπο χειρισμού. Το μόνο όργανο που μπορεί να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργιά των σχολικών μονάδων καθώς και την ισονομία μεταξύ των συναδέλφων είναι το ΠΥΣΠΕ.

 

Θέμα 7ο : «Παράταση μετακίνησης εκπ/κού»

Οι αιρετοί συναινούν μόνο σε μετακινήσεις που γίνονται από το ΠΥΣΠΕ ύστερα από αίτηση του συναδέλφου.

 

Θέμα 8ο : «Μετακίνηση εκπαιδευτικού έπειτα από λήξη άδειας και διάθεσή της για συμπλήρωση ωραρίου»

 

Η συνάδελφος επέστρεψε από άδεια και κάλυψε το ωράριό της σε σχολικές μονάδες στις οποίες υπήρχαν ανάγκες. Συνεπώς ομόφωνα στηρίξαμε την συμπλήρωση ωραρίου της συναδέλφου.

 

Θέμα 9ο : «Τροποποίηση απόφασης ΠΥΣΠΕ και  ανάθεση υπερωριακής εργασίας σε εκπαιδευτικό Δημ. Σχολείου της ΔΠΕ Λασιθίου

Ο Σύλλογος Διδασκόντων ομόφωνα ανέθεσε τις υπερωρίες οπότε και οι αιρετοί συναίνεσαν. Θέση του κλάδου είναι να αποφεύγεται η ανάθεση υπερωριών σε συναδέλφους.

 

Θέμα 10: «Εξέταση αίτησης για αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνιμης εκπαιδευτικού της ΔΠΕ Λασιθίου»

Ομόφωνα εγκρίθηκε η αναγνώριση προϋπηρεσίας συναδέλφου. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο τις τελευταίες εγκυκλίους – οδηγίες του Υπουργείου που αφορούν την αναγνώριση προϋπηρεσίας συναδέλφων. ΑΔΑ: ΩΩΓΩ4653ΠΣ-Ψ13 , Αρ. πρωτ.35527/Ε2 και να προτρέψουμε τους συναδέλφους μας να προβούν σε αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας.

 

Θέμα 11ο: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Ι.Δ.Ο.Χ.) για τη μισθολογική τους κατάταξη»

Ομόφωνα αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία των συναδέλφων αφού είχαν όλα τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Θέμα 12ο: «Ανάθεση συμπλήρωσης υποχρ. ωραρίου εκπ/κου ειδικότητας εκτός έδρας οργανικής θέσης ή προσωρινής τοποθέτησης»

 

Ομοφώνα εγκρίναμε την ανάθεση συμπλήρωσης ωραρίου συναδέλφου. Η συμπλήρωση έγινε όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αλέξανδρος Αλεξάκης& Γιάννης Πασπαράκης,  Αιρετοί ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

 

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που στέλνουμε στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να μας το στείλουν σε μήνυμα στα  alexandro.alexak@gmail.com&ypasparakis@sch.gr.

 

Επίσης υπάρχει σελίδα στο Facebook (στο όνομα Αλεξάκης Αλέξανδροςμε ελληνικούς χαρακτήρες), για άμεση καθημερινή ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων.

 

Loading...
 • europalso

  ideascentral

  ideascentral