20-10-16: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/10/2016 - 19:21 | Author: Newsroom

20-10-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με αφορμή:
α) σημερινό αίτημα συναδέλφισσας υποψήφιας αιρετής σε Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. για «άμεση ανάρτηση στο ιστολόγιο της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

όλων των ονομάτων των μόνιμων μελών της Ομοσπονδίας»,
και
β) τα πολλά σε καθημερινή βάση αιτήματα, ερωτήματα, κλπ, μεμονωμένων ατόμων ή/και ομάδων μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. προς την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.,
θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τα εξής:
1. Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. αποτελεί δευτεροβάθμιασυνδικαλιστική οργάνωση-ομοσπονδία.
Μέλη της είναι οι πρωτοβάθμιοι περιφερειακοί Σύλλογοι Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. της επικράτειας, και όχι μεμονωμένα άτομα.
Οι συνάδελφοι, μόνιμοι και αναπληρωτές, που ανήκουν στους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, είναι μέλη των πρωτοβάθμιων περιφερειακών συλλόγων της χώρας.
Επί του παρόντος, μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. είναι εννέα περιφερειακοί σύλλογοι (ένας εκ των οποίων εκπροσωπεί δύο περιφέρειες).
Σε δύο από τις δεκατρείς περιφέρειες δεν έχει συσταθεί ακόμη πρωτοβάθμιος σύλλογος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.
2. Με το υπ’αριθμ.66/12-10-2016 έγγραφο της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., είχαν ζητηθεί από τους περιφερειακούς συλλόγους, τα στοιχεία επικοινωνίας των αιρετών εκπροσώπων του Ε.Ε.Π. και των εκπροσώπων του Ε.Β.Π. στα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια.
Αξιοσημείωτο είναι ότι μέχρι σήμερα, η ομοσπονδία έλαβε μόνον μία σχετική απάντηση.
3. Με το υπ’ αριθμ.68/13-10-2016 έγγραφο της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. προς τους αιρετούς διά των περιφερειακών συλλόγων, ζητήθηκαν (με προθεσμία τα τέλη Οκτωβρίου) τα επικαιροποιημένα οργανικά και λειτουργικά κενά ώστε να έχουμε συγκεντρωτικά σε πανελλήνια κλίμακα τις ανάγκες που υπάρχουν κατά ειδικότητα στους κλάδους του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., ενόψει κεντρικής διεκδίκησης της ομοσπονδίας για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Αξιοσημείωτο επίσης είναι, ότι μέχρι σήμερα η ομοσπονδία έλαβε μόνον μία σχετική απάντηση.
4. οι Σύλλογοι –μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. οφείλουν:
– «Να γνωστοποιούν στη Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με έγγραφο τις μεταβολές στη σύνθεση των Διοικητικών τους Συμβουλίων καθώς και τις ταχυδρομικές και τηλεφωνικές διευθύνσεις των μελών τους». (άρθρο 8 παρ.ε΄, του Καταστατικού)
– «Να αποστέλλουν στην Ομοσπονδία, μέσα στο 1ο δεκαήμερο Δεκεμβρίου κάθε έτους, ενημερωμένες καταστάσεις των μελών τους». (άρθρο 8 παρ.στ΄, του Καταστατικού)
5.
α) «Οποιεσδήποτε προτάσεις προς την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για αντιμετώπιση αναγκών, προβλημάτων, αιτημάτων και επιδιώξεων μεμονωμένων μελών ή/και ομάδων των συλλόγων, γίνονται οπωσδήποτε και μόνο μέσω των Δ.Σ. των Συλ­λόγων στους οποίους ανήκουν και πάντοτε γραπτώς. Μόνο σε περίπτωση που το οικείο Δ.Σ. του Συλλόγου αρνείται αδικαιο­λόγητα να προωθήσει το θέμα ή καθυστερεί πάνω από τριάντα (30) μέρες, επι­τρέπεται η επικοινωνία μεμονωμένων μελών των συλλόγων με την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με έγγραφο οπωσδήποτε, στο οποίο θα αναφέρεται και ο λόγος της απευθείας επικοινωνίας». (άρθρο 9 του Καταστατικού)
β) Οι Σύλλογοι–μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. έχουν δικαίωμα: «να κάνουν γνωστά τα προβλήματα – αιτήματα των μελών τους για προσπάθεια λύσης ή ικανοποίησης». (άρθρο 7 παρ.ε΄, του Καταστατικού)
Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι, παρά τα ανωτέρω 5α&β, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μεμονωμένα μέλη έχουν τηρήσει την παραπάνω διαδικασία, ωστόσο δεν έφτασαν στην ομοσπονδία τα εν λόγω αιτήματα –οι προτάσεις τους.
Παρακαλούμε τα μέλη μας (περιφερειακούς συλλόγους) και τα μέλη των περιφερειακών συλλόγων, όπως τηρούν τις διαδικασίες. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για το Καταστατικό της Ομοσπονδίας στο ιστολόγιό της (www.poseepea.blogspot.gr), όπου υπάρχει ξεχωριστή σελίδα με το «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ».
Συναδελφικά,
alt
Loading...
  • europalso

    ideascentral