19-10-16: ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ 3 ΠΔ.Ε.

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/10/2016 - 17:35 | Author: Newsroom

1) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
α) Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017», με κωδικό ΟΠΣ: 5001960, του Ε.Π.

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
β) «Ανάκληση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017», με κωδικό ΟΠΣ: 5001960, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

2) ΚΡΗΤΗΣ
α) Β’ Φάση: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2016-17
Προσκαλούμε τους υποψήφιους αναπληρωτές Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών οι οποίοι βρίσκονται στη θέση 23, στη θέση 26 και στις θέσεις από 29 έως και 37 στον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ25 να συμπληρώσουν τη δήλωση τοποθέτησης σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης από σήμερα 19 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου και ώρα 10:00 πμ.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το ενημερωτικό έντυπο πριν συμπληρώσετε τη δήλωση τοποθέτησης.

Σχετικά έγγραφα:
ΔΗΛΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΠΕ25-β-φαση-2016-17
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΓΙΑ-ΤΗ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-Κ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

β) ΟΡΘΟ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ και ΕΒΠ ΣΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Όσοι αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ που έχουν προσληφθεί από την ΠΔΕ Κρήτης, επιθυμούν να κάνουν αναγνώριση προϋπηρεσίας/μεταπτυχιακών ή και διδακτορικών τίτλων για τη μισθολογική τους κατάταξη, παρακαλούνται να υποβάλλουν τις αντίστοιχες αιτήσεις στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται οι σχολικές μονάδες στις οποίες υπηρετούν και όχι στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης.

3) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
α)

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή / και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες», με Κωδικό ΟΠΣ 5001969 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Loading...
  • europalso

    ideascentral