15-10-13 Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, σε εκδήλωση του Εμπορικού και …

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/10/2013 - 13:54 | Author: Newsroom

Δελτίο Τύπου

Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, σε εκδήλωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, με αφορμή την ολοκλήρωση δράσεων κατάρτισης ανέργων και επαπειλούμενων ανέργων βιομηχανικών κλάδων του Πειραιά, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Σε εκδήλωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, με αφορμή την ολοκλήρωση δράσεων κατάρτισης ανέργων και επαπειλούμενων ανέργων βιομηχανικών κλάδων του Πειραιά, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, συμμετείχε ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.

Για το νέο Επαγγελματικό Λύκειο και την ανασυγκρότηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επεσήμανε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Μέχρι πρόσφατα κάποιοι κατηγορούσαν την Κυβέρνηση ότι δήθεν ήθελε να καταργήσει τη Δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Τι έχουν να πουν σήμερα όταν έχουμε αυξήσει τις προσφερόμενες ειδικότητες των ΕΠΑΛ από 19 σε 26; Τι έχουν να πουν σήμερα όταν έχουμε αυξήσει τα Δημόσια ΙΕΚ από 93 σε 110; Τι έχουν να πουν σήμερα μετά την ίδρυση 89 Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης; Τι έχουν αν πουν όταν ο αριθμός των φοιτούντων στη Δημόσια Δωρεάν Επαγγελματική Κατάρτιση αναμένεται να ξεπεράσει φέτος τις 22.000, ενώ πέρσι ήταν μόνο 12.000;

Πέραν της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου που αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, απαιτείται η αλλαγή της νοοτροπίας. Το σύστημά μας πλέον παρέχει εναλλακτικές διαδρομές που οδηγούν στην απόκτηση γνώσεων και στην αγορά εργασίας, πέραν αυτών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Είναι στοίχημα για το Υπουργείο, τους εκπαιδευτικούς, τις ελληνικές οικογένειες, αλλά και τους παραγωγικούς φορείς, όπως το ΕΒΕΠ, να ωθήσουμε τα παιδιά μας, προς νέους δημιουργικούς δρόμους. Μέσα από αυτούς τους δρόμους περνά η πορεία της Μεταμνημονιακής Ελλάδας».

Για το νέο Επαγγελματικό Λύκειο:

«Η ετεροβαρής ροπή προς το Πανεπιστήμιο ήταν που απαξίωσε το Επαγγελματικό Λύκειο, όπως είχε συμβεί με τις προηγούμενες μορφές του. Και τρανότερη απόδειξη απαξίωσης αποτελεί το πολύ μικρό ποσοστό μαθητών που επέλεγε μέχρι χθες το ΕΠΑΛ έναντι του ΓΕΛ, το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη.

Για αυτό δημιουργούμε ένα νέο Επαγγελματικό Λύκειο. Το Καινοτόμο ΕΠΑΛ, στο οποίο εφαρμόζεται καθολικά για όλους τους μαθητές ο θεσμός της μαθητείας, δηλαδή της πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση καλείται να αποτελέσει μια εναλλακτική εκπαιδευτική διαδρομή του δεύτερου κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για όσους μαθητές επιθυμούν ένα διαφορετικό τύπο σχολείου, στο οποίο θα μπορούν να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές τους. Ένα σχολείο πρώτης επιλογής και όχι για τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού, το οποίο διασφαλίζει στον απόφοιτό του μια ευρύτερη μόρφωση και γενική παιδεία, καθώς και βασικές δεξιότητες, ενώ παράλληλα ενισχύει τις προοπτικές κοινωνικής καταξίωσης, σταθερής απασχόλησης και επαγγελματικής ανέλιξής του.

Το ΕΠΑΛ τώρα προσφέρει δύο κύκλους σπουδών, οι οποίοι ανήκουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα : το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» με γενικά μαθήματα αλλά και με τομείς στην Α΄ τάξη και ειδικότητες στη Β΄και τη Γ΄τάξη και το «Μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών», την «Τάξη Μαθητείας», που αποτελεί σημαντικότατη καινοτομία, αφού το ζητούμενο πάντα ήταν η σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Η επαγγελματική εκπαίδευση που παρέχεται από το ΕΠΑΛ εκτός των γενικότερων εκπαιδευτικών στόχων, υπηρετεί και διασφαλίζει στους αποφοίτους της:

  • · την επιτυχή άσκηση ενός επαγγέλματος,
  • · τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις τεχνολογικές και εργασιακές εξελίξεις αλλά και προγράμματα δια βίου μάθησης, για την περαιτέρω εξειδίκευση και επαγγελματική τους πρόοδο,
  • · τη δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω της συνέχισης της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • · και τη δυνατότητα πρόσβασης στα ΤΕ.Ι. με ειδικές εξετάσεις.

Για την αναβάθμιση του ΕΠΑΛ αξιοποιούμε την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα και σε αρμονία με τα εθνικά πρότυπα «επαγγελματικών περιγραμμάτων», στα οποία αναλύεται το επάγγελμα ή η ειδικότητα και αποτυπώνονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή της ειδικότητας.

Επίσης προσαρμόζουμε το πρόγραμμα σπουδών στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET), διασφαλίζοντας την αναγνώριση και κατοχύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και ενισχύοντας τη δυνατότητα κινητικότητας των αποφοίτων του ΕΠΑΛ και πέραν των εθνικών συνόρων. Το σπουδαιότερο όμως είναι η καθιέρωση μαθητείας 12μηνης διάρκειας μετά την αποφοίτηση από το επαγγελματικό λύκειο που μετά από πιστοποίηση θα παρέχει τίτλο επιπέδου 4.

Με αυτό τον τρόπο, τροφοδοτούμε την ανάπτυξη, αφού θα υπάρξει εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της παραγωγής. Μάλιστα με την καθιέρωση της μαθητείας εξασφαλίζεται απόλυτα η σύνδεση επαγγελματικής εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας που ήταν ζητούμενο δεκαετιών.

Μας κατηγορούσαν ότι προχωρούμε σε ένα νέο παιδομάζωμα, ότι εκπαιδεύουμε το εργατικό μας δυναμικό για να το στείλουμε στις φάμπρικες της Γερμανίας, τη στιγμή που εμείς συνδέουμε τους νέους εργαζομένους με τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίοι θα έχουν επιμίσθιο και καλυμμένες τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Για τα Δημόσια ΙΕΚ και τις Δημόσιες ΣΕΚ:

«Με το Νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή τον Σεπτέμβριο ιδρύσαμε για πρώτη φορά δομές Δημόσιας Δωρεάν Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης: τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, που παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, που παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της τυπικής μη υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Γιατί υπάρχουν και παιδιά που δεν θέλουν να συνεχίσουν στη μεταγυμνασιακή τυπική εκπαίδευση. Αντί λοιπόν να βγουν ανειδίκευτοι στην αγορά εργασίας, τους δίνουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουν δεξιότητες και να γίνουν ελαιοχρωματιστές, υποδηματοποιοί, ζωοτέχνες, φανοποιοί, αμπελουργοί.

Με τη διοικητική οργάνωση της μη τυπικής εκπαίδευσης επιδιώκουμε να τεθούν οι βάσεις και οι κανόνες ουσιαστικής ανάπτυξης της μη τυπικής εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, με στόχο την αποτελεσματικότητα, την ευελιξία και τη λειτουργικότητά της για την απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Loading...
  • europalso

    europalso

    ideascentral