13-10-14 Υποβολή ενστάσεων κατά του πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11. …

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/10/2014 - 18:27 | Author: Newsroom

Δελτίο Τύπου

Υποβολή ενστάσεων κατά του πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11.01 Φυσικής Αγωγής, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης , σχολ.

έτους 2014-2015

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι αναρτάται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. (Ο.Π.Σ.Υ.Δ.): http://e-aitisi.sch.gr ο προσωρινός Πίνακας Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ11.01 ΕΑΕ, σχολ. έτους 2014-2015.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του ως άνω κλάδου, που υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτών σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 131370/Δ1/19.08.2014 (ΑΔΑ: ΒΔ7Υ9-7ΒΨ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., να ελέγξουν ενδελεχώς τον αναρτημένο πίνακα του κλάδου τους. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων, οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά του πίνακα αυτού, αποκλειστικά την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως ορίζεται στην αρ. 165386/Δ2/13-10-2014 (ΑΔΑ: ΨΕΖΔ9-ΙΥΓ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Για την εκύκλιο πατήστε εδώ.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Loading...


  • europalso   ideascentral