Τρόπος εξέτασης πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ στις Μηχανολογικές Ειδικότητες

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔10/03/2017 - 13:29 | Author: Newsroom

alt

Τρόπος εξέτασης πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ στις Μηχανολογικές Ειδικότητες για το σχολικό έτος 2016 – 2017

O τρόπος εξέτασης των μαθημάτων αυτών περιγράφεται στο άρθρο 6 της απόφασης Υπ.

Αριθμ. Φ.151/27299 /Α5 που περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 545/Β/22-2-2017.

Τα παραπάνω σημειώνει με σχετικό έγγραφό του ο Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 17 Μηχανολόγων κ. Τσιμπλιαράκης Ευστάθιος απευθυνόμενος προς τους εκπαιδευτικούς ΕΠΑΛ που διδάσκουν τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, του κλάδου ΠΕ17 μηχ αλλά και ΠΕ18 οχημ. των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των παρακάτω περιοχών μετάθεσης: Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Καρδίτσας, Λάρισας, Α΄ και Β΄ Μαγνησίας, Τρικάλων, Κέρκυρας, Ημαθίας, Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ

Σχετικό έγγραφο

Σημείωση compass: (παραθέτουμε τα σχετικά εδάφια με τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ειδικοτήτων των υποψηφίων του Μηχανολογικού Τομέα)

Άρθρο 6 – Τρόπος εξέτασης πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων

Για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικών εξεταζομένων μαθημάτων ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις.

β. Ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κοινά στοιχεία για τα εξεταζόμενα μαθήματα.

 1. Ορίζονται τέσσερα (4) θέματα, κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας.
 2. Κάθε ένα από τα τέσσερα (4) θέματα μπορεί να περιλαμβάνει από ένα (1) έως και πέντε (5) ερωτήματα, μεδυνατότητα υποερωτημάτων.
 3. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25% σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) θέματα.

Σε περίπτωση που ένα θέμα αναλύεται σε περισσότερα από ένα ερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για το θέμα αυτό κατανέμεται ισότιμα στα ερωτήματα ή διαφοροποιείται ανάλογα μετο βαθμό δυσκολίας σε κάθε ένα από αυτά, καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους/στις υποψηφίους/υποψήφιες γραπτώς.

V. Τομέας Μηχανολογίας

Για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα:

 • Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού
 • Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
 • ΜΕΚ ΙΙ
 • Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ

Δίνονται στους υποψήφιους/υποψήφιες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα:

 • Τα τρία (3) θέματα περιέχουν έως δύο (2) ερωτήματα θεωρίας, με τα οποία ελέγχεται η αποκτηθείσα γνώση και η κατανόηση της θεωρίας.
 • Το τέταρτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήματα με εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα, με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/μαθητριών να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα:

Στοιχεία Μηχανών (Το μάθημα εξετάζεται όπως και το αντίστοιχο του Τομέα Μηχανικών)

Δίνονται στους/στις υποψήφιους/υποψήφιες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α’ και β’ του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα:

 • Τα δύο (2) θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των μαθητών/μαθητριών ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.
 • Το τρίτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των μαθητών/ μαθητριών ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των μαθητών/τριών να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.
 • Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα με εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/μαθητριών να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.

Για τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα: Ι. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα) και ΙΙ. Μαθηματικά (Άλγεβρα) ανατρέξτε στα σχετικά εδάφια της Υ.Α.

compass | Σπύρος Παπαχαρίσης | Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Φλώρινας

Loading...


 • europalso   ideascentral