Τι αλλάζει στις ομαδικές απολύσεις και την απόλυση των συνδικαλιστών

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔14/05/2017 - 10:35 | Author: Newsroom

 Αλλάζει το νομοθετικό πλαίσιο ελέγχου των ομαδικών με στόχο την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με το δίκαιο της ΕΕ.

Η κυβέρνηση πέτυχε να μην αυξηθεί το όριο, στόσο η πραγματοποίηση ομαδικών απολύσεων διευκολύνεται καθώς καταργείται η προέγκρισή τους από την κυβέρνηση.

Η αρμοδιότητα μετατίθεται από τον υπουργό ή τον Νομάρχη στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας για τη διενέργεια του ελέγχου των σχεδιαζόμενων απολύσεων. Ο έλεγχος που διενεργείται από το ΑΣΕ στηρίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια.

Η προέγκριση αντικαθίσταται από μια διαδικασία απλής κοινοποίησης μέγιστης διάρκειας τριών μηνών.

Την απόφαση για τις ομαδικές απολύσεις θα λαμβάνει μία τριμερής επιτροπή (με 4 εκπροσώπους της κυβέρνησης, 4 εκπροσώπους των εργαζομένων και 4 εκπροσώπους των εργοδοτών) που θα συνιστά το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας με στόχο να ελέγξει μόνο τη νομιμότητα της απόφασης.( αν είναι σύμφωνη με το νόμο) Οσον αφορά το αρμόδιο διοικητικό όργανο.

Για να είναι νόμιμες οι απολύσεις πρέπει να έχει προηγηθεί διαβούλευση 30 ημερών με τους εκπροσώπους των εργαζόμενων.

-Η εταιρεία να ανακοινώσει στον ΟΑΕΔ τη λίστα των απολυθέντων υπαλλήλων, προκειμένου να εγγραφούν για να επιδοτηθούν.

– Κατά τη διαβούλευση με το σωματείο , η εταιρία πρέπει να υποβάλει ένα «κοινωνικό σχέδιο», το οποίο θα περιγράφει συνοδευτικά μέτρα για τον περιορισμό των κοινωνικών συνεπειών των απολύσεων.

Έτσι, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης ,το κοινωνικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα ανακατανομής ή επανεκπαίδευση, κατάρτιση, παροχή συμβουλών, έξτρα αποζημίωση καθώς και η δέσμευση για πρόσληψη των απολυμένων κατά προτεραιότητα αν βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες.

Το κείμενο συνιστά να χρησιμοποιείται η ίδια δικαστική διαδικασία που κρίνει την απεργία παράνομη και καταχρηστική για να κριθεί η νομιμότητα τυχόν διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 656 του Αστικού Κώδικα σε περιπτώσεις απεργιών.

Αυτό σημαίνει ότι το κείμενο υιοθετεί το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων που είχαν προτείνει οι μη απεργοί να μην πληρώνονται αν δεν μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται επειδή μια απεργία βρίσκεται σε εξέλιξη στην επιχείρηση ή στις εγκαταστάσεις της . Πολλές από αυτές τις διαφορές καταλήγουν στα δικαστήρια . Το νομοσχέδιο προβλέπει την ταχεία εκδίκαση των διαφορών προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι της επιχείρησης ως προς την ταχεία ικανοποίηση των απαιτήσεών τους σε περίπτωση που ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας η την καταβολή μισθού για λόγους που συνδέονται με την απεργία.

Περιορίζεται επίσης η προστασία των συνδικαλιστών από απολύσεις. Ως λόγοι απόλυσης προβλέπονται η κλοπή, η υπεξαίρεση σε βάρος του εργοδότη , η τέλεση εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας καθώς και η αδικαιολόγητη απουσία του εργαζόμενου για διάστημα μεγαλύτερο των επτά ημερών.

Αλλάζει το καθεστώς χορήγησης άδειας στους συνδικαλιστές. Θα θεσπιστούν ενιαίοι κανόνες που θα καθορίζουν τις άδειες μετ΄αποδοχών και άνευ αποδοχών ανάλογα με τη βαθμίδα της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

newmoney.gr

Loading...
  • europalso

    ideascentral