Τελευταία ευκαιρία για τα αδήλωτα εισοδήματα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔17/01/2017 - 10:25 | Author: Newsroom

Να εμφανιστούν οικειοθελώς στις φορολογικές αρχές για να νομιμοποιήσουν τα εισοδήματα που δεν είχαν δηλώσει στο παρελθόν καλεί τους φορολογούμενους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Με απόφαση που υπέγραψε ο διοικητής της, Γιώργος Πιτσιλής, ενεργοποιείται η ρύθμιση της οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτης φορολογητέας ύλης καθώς καθορίζεται η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων και των δικαιολογητικών.

Για όσους υπαχθούν στη ρύθμιση οι συνολικές επιβαρύνσεις φθάνουν έως και το 56,25% των αδήλωτων κεφαλαίων.

Οι εφορίες και τα ελεγκτικά κέντρα θα ξεκινήσουν να στέλνουν, τις επόμενες μέρες, προσκλητήρια στους φορολογουμένους στους οποίους έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου ή έχει γίνει προσωρινός προσδιορισμός του φόρου, ώστε να «κλείσουν» τις εκκρεμότητες του παρελθόντος, όπως αναφέρει το Έθνος.

Σύμφωνα με τον νόμο, η δήλωση της εθελούσιας αποκάλυψης αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης παρελθόντων οικονομικών ετών αφορά τον φόρο εισοδήματος, τον ΦΠΑ, τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων, τον Φόρο Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ, ΕΕΤΗΔΕ, ΕΕΤΑ,ΦΜΑΠ) και την Εισφορά Αλληλεγγύης.

Οσοι επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση θα μπορούν να υποβάλλουν χειρόγραφες τροποποιητικές ή αρχικές δηλώσεις στην Εφορία έως την 31 Μαΐου 2017.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και φορολογούμενοι για τους οποίους:

• εχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί μέχρι το τέλος Μαΐου εντολή ελέγχου.

• εχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων έως τις 12.12.2016 και δεν έχει κοινοποιηθεί οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμων.

Πώς θα υπολογίζεται ο φόρος

Για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ο φόρος θα υπολογίζεται με βάση τη φορολογική κλίμακα κατά το έτος απόκρυψης, ενώ από το 2011 και μετά θα επιβάλλεται και ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Επίσης, για τα εισοδήματα αυτά θα προβλέπεται πρόσθετος φόρος 8% αν η δήλωσή υποβληθεί έως 31 Μαρτίου 2017 και 10% αν η δήλωση υποβληθεί μετά την ημερομηνία αυτή και έως 31 Μαΐου 2017.

Ο πρόσθετος αυτός φόρος θα προσαυξάνεται κατά 25% για δηλώσεις που θα αφορούν εισοδήματα έως το 2001, 23% για εισοδήματα έως το 2002, 22% για εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί έως το 2003, 16% για εισοδήματα αδήλωτα έως το 2004, 15% έως το 2005, 12% έως το 2006, 10% έως το 2007, 6% έως το 2008, 5% έως το 2009, ενώ για τα εισοδήματα από το 2010 και μετά δεν προβλέπεται προσαύξηση.

Για όσους λάβουν εντολή ελέγχου ή πρόσκληση για παροχή πληροφοριών στο εξής και υποβάλουν δήλωση μετά την πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία αυτή, ο πρόσθετος φόρος κυμαίνεται από 15% έως 30%, αν κοινοποιηθεί εν τω μεταξύ ο προσωρινός προσδιορισμός φόρου.

Για τους φορολογουμένους στους οποίους έχει κοινοποιηθεί εντολή ελέγχου ή έχει κοινοποιηθεί πρόσκληση παροχής πληροφοριών, μπορούν να υποβάλουν δήλωση σε 60 μέρες, με πρόσθετο φόρο 13%.

Χρήση των διατάξεων μπορούν να κάνουν και οι φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου ή έχει ζητηθεί παροχή πληροφοριών, έως την 31.5.2017. Η καταβολή της οφειλής που προκύπτει από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων γίνεται είτε εφάπαξ σε 30 ημέρες από την υποβολή της δήλωσης είτε μέσω ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

antenna

Loading...
  • europalso

    ideascentral