Πόθες Έσχες – Ηλεκτρονικά. Ποιοι είναι υπόχρεοι, τι πρέπει να δηλώσουν,βαριές ποινές

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔13/09/2016 - 15:21 | Author: Newsroom

Ηλεκτρονικά από φέτος η υποβολή του Πόθεν Έσχες. Βαριές ποινές απειλούν όσους υπόχρεους δεν θα υποβάλουν έγκαιρα και ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους.

Η υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων Πόθεν ΄Εσχες θα διαρκέσει ως και την 31 Δεκεμβρίου 2016. Η εφαρμογή για την υποβολή τους αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία την πρώτη Οκτωβρίου στη διεύθυνση www.pothen.gr

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τους κωδικούς του φορολογούμενου στο Taxis.

Τι θα δηλωθεί

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι διατάξεις οι οποίες προβλέπουν ότι φέτος για πρώτη φορά θα δηλωθούν και τα μετρητά εκτός τραπεζικού συστήματος εφόσον υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ ή ακόμα και τιμαλφή, πολύτιμοι λίθοι και πολύτιμα μέταλλα εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, δεν πρόκειται να αλλάξουν.

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να συμπληρώσουν 14 διαφορετικούς πίνακες καταγράφοντας μεταξύ άλλων τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικών προϊόντων, καταθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας, θυρίδες, μετρητά εκτός τραπεζών και τιμαλφή, ακίνητα, οχήματα, πλωτά και εναέρια μέσα, συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση και βέβαια όλα τα προσωπικά τους δεδομένα.

Θα ληφθεί όμως μέριμνα, ιδίως για τα πρόσωπα στα οποία προβλέπεται η δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες (πολιτικά πρόσωπα, αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιοκτήτες μέσων μαζικής ενημέρωσης και ανώτεροι δικαστικοί λειτουργοί), ώστε να μη γεννώνται ζητήματα ασφάλειας εξαιτίας ακριβώς της δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων. Για παράδειγμα, θα προβλέπεται ότι τα μετρητά στο στρώμα θα αποτυπώνονται στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, πλην όμως αυτή η πληροφορία δεν θα αναρτάται στο διαδίκτυο σε δημόσια πρόσβαση όπως επίσης δεν θα δημοσιοποιείται η διεύθυνση κατοικίας του υπόχρεου.

Οι υπόχρεοι σε ηλεκτρονική δήλωση περιουσιακής κατάστασης υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 120.000 (ο πλήρης κατάλογος στο ΦΕΚ 2579 της 30ής Νοεμβρίου 2015 που παρουσιάζεται στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό).

Τις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει αρχικά να περάσουν μια βόλτα από την τράπεζά τους, προκειμένου να παραλάβουν βεβαιώσεις αναφορικά με το υπόλοιπο των καταθέσεών τους στις 31 Δεκεμβρίου του 2015.

Ο νόμος ορίζει ότι τα τραπεζικά ιδρύματα υποχρεούνται μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του υπόχρεου, να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση βεβαιώσεις περί του υπολοίπου των καταθέσεων αυτού την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Εντός των επομένων ημερών αναμένεται να εκδοθεί νέα κοινή υπουργική απόφαση για την προσαρμογή της όλης διαδικασίας στην τήρηση των ζητημάτων ασφαλείας που έθεσε η πρόσφατη γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τσουχτερά πρόστιμα

Τα πρόστιμα ξεκινούν από 150-400 ευρώ για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης και οι ποινές φτάνουν έως και το 1 εκατ. ευρώ στην περίπτωση που η αποχή από την υποβολή της δήλωσης έχει στόχο την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων.

1. Διοικητικό πρόστιμο εκατό πενήντα έως τετρακόσια ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, επιβάλλεται σε όποιον υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος.

Οι λεπτομέρειες αναφορικά με τα αρμόδια για την επιβολή όργανα, την διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών.

2. Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας ή υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως εκατό χιλιάδες ευρώ.

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε επωφελούμενος της ιδιότητάς του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ.

3. Ο υπαίτιος της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα ετών και με χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες ευρώ έως ένα εκατομμύριο ευρώ, αν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας του ιδίου και των λοιπών προσώπων για τα οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση υπερβαίνει συνολικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ, ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται με τη μη υποβολή δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης.

4. Τρίτος ο οποίος εν γνώσει του συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή.

Loading...
  • europalso

    europalso

    ideascentral