Πώς θα βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔22/05/2018 - 22:32 | Author: Newsroom

Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις, που θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα επόμενα χρόνια, σχεδιάζει η κυβέρνηση να υλοποιήσει τους στόχους της για αποκατάσταση της αύξησης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, με βάση το σχέδιο για τη ολιστική στρατηγική ανάπτυξης της χώρας.

Το σχέδιο συνιστά, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, τη συμπύκνωση μιας συλλογικής εμπειρίας των τελευταίων ετών και αποτύπωση αυτής σε επεξεργασίες που προέκυψαν από τα επιμέρους Υπουργεία, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τα συμπεράσματα από τα περιφερειακά συνέδρια για την παραγωγική ανασυγκρότηση.

Μερικές από τις βασικές επικείμενες δράσεις πολιτικής που αφορούν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση των επενδύσεων όπως αυτές περιγράφονται στο αναπτυξιακό σχέδιο είναι οι εξής:

– Χρηµατοδότηση επιχειρηµατιών και ΜµΕ µε τα νέα χρηµατοδοτικά µέσα, όπως: Συλλογική χρηµατοδότηση (Crowdfunding), Equifund και Ταµείο Επιχειρηµατικότητας

– Ολοκλήρωση της εφαρµογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Εξαγωγές

– Ολοκλήρωση της φάσης Ι και έναρξη της φάσης ΙΙ του έργου «Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Ποινική και Πολιτική Διαδικασία» (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), µε στόχο την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών και την εισαγωγή της «Δίκης χωρίς χαρτί» (Paperless Trial) καθώς και την εκπόνηση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων

– Απλοποίηση αδειοδότησης για επιπλέον τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας – Επιχειρηµατικά πάρκα: Αναθεώρηση του Εθνικού Χωρικού Πλαισίου για την Βιοµηχανία, που θα ενσωµατώνει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων

– Επέκταση των λειτουργιών και περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών OneStopShop για Επιχειρήσεις

– Ανάπτυξη πλαισίου συντονισµού για τις Αµεσες Ξένες Επενδύσεις

– Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Επιχειρηµατικότητας για το σχεδιασµό πολιτικών, την καλύτερη ρύθµιση και την εκ των υστέρων (ex post) αξιολόγης

– Πλήρης εφαρµογή του νέου συστήµατος ελέγχων και εποπτείας της αγοράς

– Εξειδίκευση στα κριτήρια επικινδυνότητας των ελέγχων και εξειδίκευση της µεθοδολογίας για το σχεδιασµό των ελέγχων και την εποπτεία της αγοράς

– Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης αδειών στον κατασκευαστικό κλάδο (Λειτουργία του ψηφιακού συστήµατος)

– Ολοκλήρωση των Μεταρρυθµίσεων Χωροταξικού Σχεδιασµού μέχρι το 2021 και ενσωμάτωση των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού για τις κύριες οικονοµικές δραστηριότητες όπως ο τουρισµός (2019), η βιοµηχανία (2020), ο ορυκτός πλούτος (2020), οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (2020), η Ιχθυοκαλλιέργεια (2021) -Υιοθέτηση ΠΔ για την καθιέρωση οργανωµένων περιοχών για ιχθυοκαλλιέργεια σε όλη τη χώρα σύμφωνα µε το τρέχον χωροταξικό πλαίσιο

– Ολοκλήρωση και εφαρµογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών και εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη του τοµέα της εφοδιαστικής αλυσίδας

– Σχεδιασµός και Ανάπτυξη νέων ευρυζωνικών δικτύων που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων συνδεσιµότητας που θέτει η ψηφιακή ατζέντα «Ευρώπη 2020» και η κοινωνία των Gigabit 2025

 

– Δράση για την ανάπτυξη υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων για τα ευρυζωνικά δίκτυα νέας γενιάς – Super-Fast Broadband – µε προϋπολογισµό 700 εκατοµµυρίων ευρώ, σχεδιάζεται για την επίτευξη υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο (τουλάχιστον 100Mbps µε άµεση αναβάθµιση σε 1Gbps) για νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια

– Σχεδιασµός και Ανάπτυξη δικτύων πέµπτης γενιάς (5G) στη χώρα, σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη για το 5G

– Το Ηλεκτρονικό Σύστηµα Διαχείρισης Εγγράφων θα επεκταθεί σε όλους τους Τοµείς Δηµόσιας Διοίκησης και στη συνέχεια στις Τοπικές Αρχές και τα Επιµελητήρια

– Αναβάθµιση των υποδοµών στα λιµάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας – σύνδεση µε τη Βαλκανική ενδοχώρα και τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

– Εφαρµογή πολιτικών που προωθούν την ανάληψη παραγωγικών αλλά και βιώσιµων πρωτοβουλιών που βασίζονται σε κοινωνικές και συνεργατικές οικονοµικές αξίες

– Δηµιουργία ενός µόνιµου Φόρουµ Διαλόγου για την «Κυκλική Οικονοµία» µε βιοµηχανίες, µεγάλες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητές, κοινωνικούς επιχειρηµατίες, κλπ

– Εισαγωγή φορολογικών και κινήτρων για επιχειρήσεις που εφαρµόζουν/επενδύουν σε φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία πέραν της ισχύουσας νοµοθεσίας

– Επανασχεδιασµός του Χάρτη των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων για την ολοκλήρωση της σύνδεσης των νησιών, ιδιαίτερα των πιο αποµακρυσµένων, µεταξύ τους (ακτινωτή διασύνδεση) καθώς και µε την ηπειρωτική χώρα και ανάπτυξη ολοκληρωµένου σχεδίου θαλάσσιων, αεροπορικών και χερσαίων µεταφορών, προκειµένου να επιτευχθεί η έγκαιρη µετάβαση των κατοίκων και των επισκεπτών από και προς τα νησιά

– Έγκαιρη εφαρμογή του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

– Ολοκλήρωση του οδικού χάρτη για τη χαλάρωση και την εξάλειψη των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων: σε εξέλιξη

– Πλήρης εφαρμογή των πολιτικών που στοχεύουν στη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων/Ανοιγμάτων (NPLs/NPEs)

– Περαιτέρω βελτίωση της τραπεζικής εταιρικής διακυβέρνησης, ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υφιστάμενων εργαλείων για τη χρηματοδότηση των ΜμΕ και την ανάπτυξη νέων και ανάπτυξη χρηματοδοτικών μέσων για την προώθηση νέων έργων υποδομής και ενεργειακής απόδοσης

– Πλήρης εφαρμογή του ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόμου<

Loading...
  • europalso

    ideascentral