Ποιοι παίρνουν σειρά για ελέγχους από την Εφορία

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔25/08/2016 - 08:27 | Author: Newsroom

Οι φρέσκες υποθέσεις παίρνουν προτεραιότητα. Το ίδιο και όσες συγκεντρώνουν αυξημένες πιθανότητες να αποδώσουν μεγάλες εισπράξεις στο ταμείο.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπαίνουν σε πρώτο πλάνο. Το ίδιο όμως και όσοι έχουν λάβει μεγάλες επιστροφές φόρου.

Κριτήριο με μεγαλύτερη βαρύτητα φαίνεται να είναι η υψηλή πιθανότητα είσπραξης έναντι της υψηλής βεβαίωσης. Ούτως ή άλλως από βεβαιωμένα έσοδα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου Οικονομικών είναι παραπάνω από χορτάτοι τα τελευταία χρόνια. Οι εισπράξεις αναζητούνται.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής με απόφασή του αλλάζει τον χάρτη των ελέγχων που έχουν προγραμματιστεί έως το τέλος του έτους, βάζοντας πολλή δουλειά στους προϊσταμένους των ελεγκτικών κέντρων.

Μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από σήμερα, θα πρέπει να φτιάξουν νέες λίστες των φορολογικών υποθέσεων που παίρνουν προτεραιότητα για έλεγχο έως το τέλος του έτους, ώστε η χρονιά να κλείσει με 4.000 πλήρεις φορολογικούς ελέγχους και 18.000 μερικούς ελέγχους από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και τις ΔΟΥ. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του ΓΓΔΕ, από Σεπτέμβρη οι ελεγκτικοί προβολείς θα στραφούν στους ελεύθερους επαγγελματίες, μετά το θερινό μπαράζ ελέγχων σε εστιατόρια, μπαρ και κέντρα διασκέδασης.

Ο γενικός κανόνας, σύμφωνα με τον οποίο από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν μία στις δύο θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας (2011-15), διατηρείται. Η απόφαση η οποία είχε εκδοθεί όμως από τον αναπληρωτή ΓΓΔΕ Γ. Μπάκα τον περασμένο Δεκέμβριο και φωτογράφιζε τους ελεγκτικούς στόχους του 2016 τροποποιείται ουσιαστικά, με την ανησυχία του νέου ΓΓΔΕ Γ. Πιτσιλή τόσο για την κάλυψη των ελεγκτικών στόχων όσο και των προσδοκώμενων εσόδων να δίνει τον τόνο των οδηγιών.

Η γενική κατεύθυνση αφορά στην αξιολόγηση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου και την προτεραιοποίηση αυτών που παρουσιάζουν μεγαλύτερη παραβατικότητα και εισπραξιμότητα, με βάσει αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, συνεκτιμώντας το πρόβλημα των περιορισμένων ελεγκτικών πόρων. Τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, με βάση τα οποία θα βγει η λίστα προτεραιότητας στους ελέγχους, εστάλησαν στους προϊσταμένους των ελεγκτικών κέντρων πλην όμως -για ευνόητους λόγους- δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Με βάση ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, προσδιορίζονται οι ελεγκτικοί στόχοι. Το μοντέλο βασίζεται στον εντοπισμό, στην ανάλυση και στην εκτίμηση κινδύνων που αφορούν στην απώλεια φορολογικών εσόδων από τη μη διενέργεια αποτελεσματικών φορολογικών ελέγχων.

Οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών κέντρων έχουν μπροστά τους ένα δεκαήμερο-φωτιά. Με βάση την απόφαση, μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες πρέπει να κάνουν λίστες τόσο των υποθέσεων που παίρνουν προτεραιότητα για έλεγχο όσο και αυτών που δεν προτεραιοποιούνται. Η τρεχάλα των προϊσταμένων των ελεγκτικών υπηρεσιών δεν περιορίζεται εκεί. Με βάση την απόφαση, θα πρέπει να σκανάρουν όλες τις υποθέσεις για τις οποίες δρομολογείται ή δεν δρομολογείται έλεγχος και κατά την κρίση τους (στη βάση συγκεκριμένων στοιχείων) να βγάλουν υποθέσεις από τη μία λίστα και να τις βάλουν στην άλλη.

Το βάλε-βγάλε των υποθέσεων θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική βάσιμη και αιτιολογημένη τεκμηρίωση, η οποία μάλιστα θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Ελέγχων και Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών.

Βρέξει χιονίσει, ελέγξτε!

Μια σειρά από υποθέσεις όμως μπαίνουν σχεδόν αυτόματα στις λίστες προτεραιότητας του επόμενου τετραμήνου. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που σχετίζονται με τις επιστροφές φόρων, την ανάκτηση αφορολόγητων αποθεματικών αλλά και αυτές όπου έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος αλλά δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις ή υποθέσεις με έκδοση αποδείξεων και τήρηση βιβλίων.

Η απόφαση ορίζει ότι οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών μηχανισμών θα πρέπει να προτάξουν, δίδοντας άμεση προτεραιότητα στην ολοκλήρωσή τους, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις προς έλεγχο:

1. Υποθέσεις οι οποίες αφορούν επιστροφές φόρων με ή χωρίς εντολή. Ειδικώς, οι υποθέσεις ελέγχου που αφορούν σε επιστροφές φόρων προτεραιοποιούνται με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

2. Υποθέσεις για τις οποίες έχει κοινοποιηθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρων και προσωρινός προσδιορισμός προστίμων.

3. Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της
εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, για τις οποίες εκκρεμεί η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου ή/και η έκδοση πράξεων.

4. Υποθέσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, έχουν συνταχθεί οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου και εκκρεμεί η έκδοση πράξεων. 

5. Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), επικείμενες υπαγωγές στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, σε ανακτήσεις των αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 169 του Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α’ 250/20-12-2012), σε επαναλήψεις διαδικασίας και σε προδικαστικούς ελέγχους.

euro2day

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral