ΟΓΑ: Επείγουσα ανακοίνωση ύστερα από λάθος σε ημερομηνία διαγωνισμού

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔01/06/2017 - 16:00 | Author: Newsroom

Επείγουσα ανακοίνωση εξέδωσε ο (www.oga.gr) εξαιτίας λάθους στην διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του Οργανισμού σε προηγούμενη ενημέρωση προς τους ενδιαφερομένους. Ενημερωθείτε εδώ για τη σωστή καταληκτική ημερομηνία.

Στην αριθ. 2/2017 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του ΟΓΑ για την «Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών διευθύνσεων του ΟΓΑ για ένα έτος» με ΑΔΑΜ 17PROC006244357 2017-05-26 έγινε λάθος στην ημερομηνία!

Η ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ 26/5/2017 (www.oga.gr), εκ παραδρομής αναγράφηκε ως ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού η ημέρα ΤΡΙΤΗ αντί της ορθής ΤΕΤΑΡΤΗ.
Ως εκ τούτου, η ορθή ημερομηνία και ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 7/6/2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ΩΡΑ 11:00.

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral