ΟΑΕΔ: Μειώθηκαν κατά 32.669 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔20/06/2018 - 14:19 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Κατά 3,90% μειώθηκε τον Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία). Ο αριθμός τους διαμορφώθηκε συγκεκριμένα σε 804.601 άτομα (από 837.270 τον προηγούμενο μήνα).

Από αυτά, 486.346 (ποσοστό 60,45%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 318.255 (ποσοστό 39,55%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 293.203 (ποσοστό 36,44%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 511.398 (ποσοστό 63,56%).

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΑΕΔ, το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Μάϊο 2018, ανήλθε σε 106.955 άτομα. Από αυτά 43.145 (ποσοστό 40,34%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 63.810 (ποσοστό 59,66%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 40.216 (ποσοστό 37,60%) και οι γυναίκες σε 66.739 (ποσοστό 62,40%).

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του :

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Μάϊο 2018, ανήλθε σε 804.601 άτομα. Από αυτά 486.346 (ποσοστό 60,45%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 318.255 (ποσοστό 39,55%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 293.203 (ποσοστό 36,44%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 511.398  (ποσοστό 63,56%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Μάϊο 2018, ανήλθε σε 106.955 άτομα. Από αυτά 43.145 (ποσοστό 40,34%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 63.810 (ποσοστό 59,66%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 40.216  (ποσοστό 37,60%) και οι γυναίκες σε 66.739  (ποσοστό 62,40%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Μάϊο 2018 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 114.337 άτομα, από τα οποία οι 100.076 (ποσοστό 87,53%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 14.261 (ποσοστό 12,47%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 56.639 (ποσοστό 49,54%)  και οι γυναίκες σε 57.698  (ποσοστό 50,46%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 92.345 (ποσοστό 80,77%) είναι κοινοί, 4.403 (ποσοστό 3,85%) είναι οικοδόμοι, 14.261 (ποσοστό 12,47%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 2.878 (ποσοστό 2,52%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 170 (ποσοστό 0,15%) είναι εκπαιδευτικοί, και 280 (ποσοστό 0,24%) είναι λοιποί.

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΠΡΙΛΙΟ 2018

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ2018 ΜΑΪΟΣ2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 837.270 804.601 -32.669 -3,90%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 125.202 106.955 -18.247 -14,57%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 74.354 114.337 39.983 53,77%

Γ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΜΑΪΟ 2017

ΜΑΪΟΣ2017 ΜΑΪΟΣ2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 830.233 804.601 -25.632 -3,09%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 83.285 106.955 23.670 28,42%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 93.453 114.337 20.884 22,35%

Δ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΜΑΪΟΣ 2018

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Άνδρες 293.203 36,44% 40.216 37,60% 56.639 49,54%
Γυναίκες 511.398 63,56% 66.739 62,40% 57.698 50,46%
Σύνολο  804.601 100,00% 106.955 100,00% 114.337 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
15-19  ετών 6.050 0,75% 1.338 1,25% 96 0,08%
20-24  ετών 47.775 5,94% 5.694 5,32% 6.545 5,72%
25-29 ετών 84.217 10,47% 9.165 8,57% 15.234 13,32%
30-44  ετών 306.115 38,05% 35.538 33,23% 50.942 44,55%
45-54 ετών 196.851 24,47% 24.239 22,66% 27.371 23,94%
55-64 ετών 141.901 17,64% 24.403 22,82% 13.308 11,64%
65 ετών και άνω 21.692 2,70% 6.578 6,15% 841 0,74%
Σύνολο  804.601 100,00% 106.955 100,00% 114.337 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση  46.284 5,75% 15.978 14,94% 4.781 4,18%
Υποχρεωτική εκπαίδευση(έως 3η Γυμνασίου) 242.547 30,15% 38.656 36,14% 32.409 28,35%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 379.016 47,11% 40.548 37,91% 57.545 50,33%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 136.754 17,00% 11.773 11,01% 19.602 17,14%
Σύνολο  804.601 100,00% 106.955 100,00% 114.337 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι  732.888 91,09% 85.333 79,78% 100.416 87,82%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.513 1,56% 3.039 2,84% 2.700 2,36%
Υπήκοοι τρίτων χωρών 59.200 7,36% 18.583 17,37% 11.221 9,81%
Σύνολο  804.601 100,00% 106.955 100,00% 114.337 100,00%

 

Loading...
  • europalso

    ideascentral