ΟΑΕΔ: Δημόσιος διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου στο Ρέθυμνο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔17/10/2017 - 16:55 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

– Ο προκηρύσσει τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του ΚΠΑ2 Ρεθύμνου. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

• Το κτίριο να έχει εμβαδό χώρων κύριας χρήσης 420 τ.μ. ± 20 τ.μ., (συμπεριλαμβανομένου του χώρου υποδοχής συναλλασσομένων) ώστε να είναι εφικτή η επανατοποθέτηση του γκισέ και εμβαδό αποθηκευτικού χώρου 150 τ.μ. ± 20 τ.μ. • Ο χώρος πρέπει να είναι ισόγειος ή ισόγειος και μέχρι το δεύτερο όροφο, σε κεντρικό σημείο της πόλης ή σε εύλογη απόσταση εκτός αυτής και • Να διαθέτει βοηθητική έξοδο (στους χώρους που απαιτείται έξοδος κινδύνου) και να είναι εύκολα προσβάσιμος σε άτομα ΑΜΕΑ και στους συναλλασσόμενους γενικά (ύπαρξη Μέσων Μαζικής Μεταφοράς).
Οι χώροι κύριας χρήσης στους οποίους προσμετρώνται και οι χώροι υγιεινής μπορεί να ευρίσκονται σε ισόγειο ή όροφο ή και ένα τμήμα τους σε πατάρι, εφόσον το καθαρό ύψος του παταριού δεν είναι μικρότερο των 2,40 μέτρων.

 

Θα προτιμηθούν τα ακίνητα των οποίων όλη η επιφάνεια των κυρίων χώρων ή ένα μέρος αυτής ευρίσκεται στη στάθμη του ισογείου, καθώς επίσης και τα ακίνητα τα οποία δεν παρουσιάζουν σημαντικές φθορές, έχουν καλή ποιότητα κατασκευής, διαθέτουν ανεξάρτητη θέρμανση, κλιματισμό, θερμομόνωση, ανελκυστήρα και καλές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Πρέπει να τονιστεί ότι όλοι οι προσφερόμενοι χώροι του ισογείου να έχουν πολεοδομική άδεια για χρήση καταστήματος και οι προσφερόμενοι χώροι των ορόφων να έχουν πολεοδομική άδεια τουλάχιστον για χρήση γραφείου. Δεν αποκλείονται και οι περιπτώσεις τις οποίες μπορεί νομίμως να χορηγηθούν οι ανωτέρω άδειες με αλλαγή χρήσης. Θα πρέπει επίσης τα προσφερόμενα ακίνητα να έχουν άνετη πρόσβαση για το κοινό, να διαθέτουν ράμπες και κατάλληλους ανελκυστήρες για να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και να διαθέτουν χώρους υγιεινής για τα άτομα αυτά. Εάν δεν υπάρχουν ανελκυστήρες ή ράμπες ή W.C. (για ΑΜΕΑ), να υπάρχει τουλάχιστον νόμιμη δυνατότητα κατασκευής των. Επίσης θα προτιμηθούν τα ακίνητα των οποίων η στατική μελέτη έγινε σύμφωνα με τις νεότερες διατάξεις του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (Ε.Α.Κ.) του 2000 και όπως αυτός έχει συμπληρωθεί

Σε περίπτωση προσφοράς κτιρίου που δεν διαθέτει οικοδομική άδεια, ο μειοδότης να προσκομίσει βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι το κτίριο υφίσταται νόμιμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση δύο Πολιτικών Μηχανικών για τη στατική επάρκεια του κτιρίου και τα κινητά φορτία για τα οποία έχει υπολογιστεί αυτό. Στις μικτές επιφάνειες των χώρων κύριας χρήσης ή των αποθηκευτικών προσμετρώνται μόνο οι εξωτερικοί τοίχοι ή το ήμισυ των τοίχων που συνορεύουν με άλλες ιδιοκτησίες και σε καμία περίπτωση δεν προσμετρώνται οι κοινόχρηστοι χώροι, τα κλιμακοστάσια που εξυπηρετούν και άλλες ιδιοκτησίες, οι επιφάνειες των ανελκυστήρων ή άλλες επιφάνειες των οποίων η χρήση δεν ανήκει αποκλειστικά στο προσφερόμενο ακίνητο.
Η διάρκεια μίσθωσης θα είναι για εννέα (9) χρόνια. Το μίσθωμα που θα προκύψει από τη δημοπρασία να παραμείνει σταθερό για μία τριετία και μετά να αναπροσαρμόζεται ανά διετία και από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, συν μία μονάδα. Ο μισθωτής όμως έχει το δικαίωμα να λύσει τη μίσθωση μονομερώς και προ του χρόνου λήξης αυτής, αφού προηγουμένως ειδοποιήσει εγγράφως τον εκμισθωτή τρεις μήνες πριν από την πρόωρη λύση της μισθωτικής σύμβασης. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αθήνα στις 28-11-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ στα Γραφεία της Διοίκησης (Εθνικής Αντίστασης 8 – Τράχωνες).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία του ΚΠΑ2 Ρεθύμνου: (Δ/νση: Κριάρη 7 – 9 & Δρισού, Ρέθυμνο, τηλ.: 28310 27131 & 28310 28666.
Σχετικά έντυπα για συμπλήρωση προσφορών χορηγούνται από την Υπηρεσία του ΚΠΑ2 Ρεθύμνου, καθώς και από το Τμήμα Στέγασης της Διοίκησης του Εθν. Αντίστασης 8 – Τράχωνες Γραφεία 229 & 231 εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9.00 π.μ. μέχρι 13.00 μ.μ. Οι προσφορές (οικονομική σε σφραγισμένο φάκελο και τεχνική σε σφραγισμένο φάκελο επίσης (με τα συνημμένα απαιτούμενα σχέδια & Άδεια Οικοδομής)) μπορεί να κατατεθούν: α) στη Διοίκηση του Οργανισμού στη Δ/νση Προμηθειών Τμήμα Στέγασης μέχρι την ημερομηνία και ώρα που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός και β) στην Επιτροπή Στέγασης την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Πληροφορίες επίσης παρέχονται και από το Τμήμα Στέγασης της Διοίκησης του Οργανισμού, Γραφεία 229 & 231 τηλ.: 210 9989274, 210 9989765 & fax 210 9989795. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον εκμισθωτή. ΑΘΗΝΑ 17-10-2017 Από τη Διοίκηση του Οργανισμού Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΥΛ. ΚΛΑΔΗΣ

ΟΑΕΔ: Εργαστήρια Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης ανέργων σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral