Ο ESM ενέκρινε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα του ελληνικού χρέους

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔23/01/2017 - 18:11 | Author: Newsroom

Τα μέτρα που εγκρίθηκαν από τα όργανα του ESM και του EFSF είναι σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους.

Εκτιμούμε ότι όταν εφαρμοστούν στο σύνολο θα μπορούν να οδηγήσουν σε αθροιστική μείωση της σχέσης χρέους προς ΑΕΠ κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες ως το 2060. Αναμένουμε επίσης οι μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας να μειωθούν κατά σχεδόν πέντε ποσοστιαίες μονάδες στον ίδιο χρονικό ορίζοντα», δήλωσε ο Κλάους Ρέγκλινγκ.

«Η ουσιαστική ελάφρυνση χρέους δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό των κρατών μελών του ESM. Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα του ESM και του EFSF θα ελαφρύνουν το βάρος χρέους της Ελλάδας, αλλά η τελική επιτυχία του προγράμματος εναπόκειται στην συνεχή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων από την ελληνική κυβέρνηση», συμπληρώνει ο επικεφαλής του Ταμείου.

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας εκτιμά πως όταν αυτά τα μέτρα εφαρμοστούν πλήρως, θα μειώσουν τον λόγο του ελληνικού χρέους προς το ΑΕΠ περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2060 και επισημαίνει πως τα ουσιαστικά μέτρα ελάφρυνσης του χρέους την Ελλάδα δεν φέρουν δημοσιονομικές επιπτώσεις για τα κράτη-μέλη του ESM.

Ο ESM ενέκρινε τρία σχέδια που στοχεύουν στη μείωση του επιτοκιακού ρίσκου της Ελλάδας.

Το πρώτο είναι μια ανταλλαγή ομολόγων, τίτλοι κυμαινόμενου επιτοκίου που διατέθηκαν από τον ESM στην Ελλάδα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα ανταλλαγούν με τίτλους σταθερού επιτοκίου.

Το δεύτερο επιτρέπει στον ESM να εμπλακεί σε συμφωνίες ανταλλαγής (swap) για να μειώσει το ρίσκο η Ελλάδα να κληθεί να πληρώσει υψηλότερο επιτόκιο στα δάνεια της όταν τα επιτόκια της αγοράς αρχίσουν να αυξάνουν.
Το τρίτο είναι γνωστό ως «προσαρμογή χρηματοδότησης» (matched funding), που θα γίνει με έκδοση μακροπρόθεσμων ομολόγων τα οποία στενά παρακολουθούν τη λήξη των ελληνικών δανείων και υποθέτουν ότι ο ESM θα χρεώνει ένα σταθερό επιτόκιο στις μελλοντικές δόσεις προς την Ελλάδα.
Το διοικητικό συμβούλιο έχει επίσης αποδεχτεί μια ανταλλαγή ομολόγων, παρόμοια σε σκοπό και σχεδιασμό με εκείνη του ESM, που θα εφαρμοστεί στα ομόλογα του EFSF με κυμαινόμενο επιτόκιο που δόθηκαν στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα ο EFSF παγώνει την αύξηση των επιτοκίων για το 2017 σε τίτλους 11,3 δισ. ευρώ του EFSF τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για την επαναγορά χρέους. Ένα περιθώριο 2% είχε αρχικά προβλεφθεί εν αρχή για το 2017.
Ένα επιπρόσθετο μέτρο για την εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής του EFSF θα γίνει σε τεχνικό επίπεδο από τον EFSF. Προσδοκάται να έχει ολοκληρωθεί ως τα τέλη του μήνα, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Διαβάστε την ανακοίνωση στα αγγλικά

The Boards of Directors of the European Stability Mechanism (ESM) and European Financial Stability Facility (EFSF) today adopted the rules implementing a set of short-term debt relief measures for Greece. The measures are designed to reduce interest rate risk for Greece, including by exchanging some debt to fixed from floating rates, and to ease the country’s repayment burden. The ESM Board of Governors approved the measures in a written procedure concluded on 20 January 2017.

The measures approved by the governing bodies of the ESM and EFSF are an important step towards improving Greek debt sustainability. We estimate that when implemented in full, they should lead to a cumulative reduction of Greece’s debt-to-GDP ratio of around 20 percentage points until 2060. We also expect Greece’s gross financing needs to fall by almost five percentage points in the same time horizon,“ said ESM Managing Director and EFSF CEO Klaus Regling.

“This substantial debt relief carries no budgetary implications for ESM Member States. The ESM and EFSF short-term measures will ease Greece’s debt burden, but the ultimate success of the programme lies in the continued implementation of reforms by the Greek government.”

The ESM Board of Directors approved three schemes aimed at reducing interest rate risk for Greece. The first is a bond exchange, where floating rate notes disbursed by the ESM to Greece for bank recapitalisation will be exchanged for fixed coupon notes. The second scheme allows the ESM to enter into swap arrangements to reduce the risk that Greece will have to pay a higher interest rate on its loans when market rates start rising. The third scheme is known as “matched funding”, which will entail issuing long-term bonds that closely match the maturity of the Greek loans, and implies the ESM charging a fixed rate on part of future disbursements to Greece.

The EFSF Board of Directors also approved a bond exchange, similar in its purpose and design to the exchange of ESM bonds, but applicable to EFSF floating rate notes disbursed to Greece. In addition, the EFSF has waived the step-up interest rate margin for the year 2017 on the €11.3 billion EFSF loan tranche that was used to finance a debt buy-back. A margin of 2% had originally been foreseen, starting from 2017.

An additional measure – the smoothing of Greece’s EFSF repayment profile – will be carried out at technical level by the EFSF. It is expected to be completed by the end of January 2017.

#ESM and #EFSF Boards of Directors approve short-term debt relief measures for Greece https://t.co/mQceGGSXk4

— ESM (@ESM_Press) 23 Ιανουαρίου 2017

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral