Κρατικές παιδικές κατασκηνώσεις: 555 προσλήψεις

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔16/05/2017 - 12:58 | Author: Newsroom

Σε εποχικού προσωπικού του Κρατικού Προγράμματος έτους 2017 προχώρησε το υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα με την απόφαση οι ανάγκες για προσλήψεις προσωπικού των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος καθορίζονται σε (555) πεντακόσια πενήντα πέντε άτομα, εποχικού χαρακτήρα για διάστημα έως (3) τρείς μήνες Επίσης καθορίζονται και ο αριθμός από στελέχη και εργατικό προσωπικό με ειδικότητες και αριθμό που θα προσληφθούν σύμφωνα με τα παρακάτω:

Της διαδικασίας πρόσληψης των εργαζομένων που θα καλύψουν τις, βάσει της παρούσας, προσδιοριζόμενες ανάγκες, θα προηγηθεί έκδοση βεβαίωσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί κάλυψης της αμοιβής των εργαζομένων, καθώς και ανακοίνωση του άρθρου 21 του ν.2190/1994. Από τις προσλήψεις προκαλείται εφάπαξ δαπάνη κατά το τρέχον οικονομικό έτος, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς, λόγω της ιδιαίτερης φύσης λειτουργίας των Κατασκηνώσεων.

 

Εκτιμάται πάντως ότι δεν θα υπερβεί το ποσό των 2.800.000,00 ευρώ περίπου. Η ανωτέρω δαπάνη στην οποία περιλαμβάνεται η μισθοδοσία του προσωπικού και πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των κατασκηνώσεων, θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικονομικού έτους 2017 με τις οποίες εν συνεχεία θα επιχορηγηθούν οι οικείοι Δήμοι οι οποίοι θα λειτουργήσουν κατά το τρέχον έτος τις κατασκηνώσεις

dikaiologitika.gr

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral