Υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση 4,2 εκατομμύρια οφειλέτες του Δημοσίου

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔07/12/2017 - 21:00 | Author: Newsroom

Ο αριθμός των του ξεπερνάει σήμερα τα 4,2 εκατομμύρια πολίτες και δεδομένου ότι κάθε ημέρα που περνάει τα χρέη αυτά γίνονται όλο και πιο δύσκολα εισπράξιμα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποφάσισε να προχωρήσει σε επένδυση 768.051 ευρώ προκειμένου έως τα μέσα του 2019 να αποκτήσει ένα πλήρως αυτοματοποιημένο μηχανισμό διαχείρισης και συλλογής οφειλών.

Συγκεκριμένα, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προκήρυξε ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Αυτοματοποίηση και κεντρικοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη εργαλείων για την αποδοτικότερη διαχείριση και συλλογή οφειλών». Οι προσφορές από τους ενδιαφερόμενους αναδόχους του έργου θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2018 και το έργο θα πρέπει να παραδοθεί 20 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Σκοπός του έργου είναι να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη εφαρμογή που θα δίνει σε πραγματικό χρόνο την εικόνα του οφειλέτη και των χρεών του, αλλά και μια ανάλυση των ρυθμίσεων του φορολογούμενου, των συμψηφισμών στους οποίους έχει προχωρήσει ή ΑΑΔΕ και άλλων αντιστοίχων δεδομένων, ώστε να μπορεί η φορολογική διοίκηση να αντιμετωπίζει με στοχευμένο τρόπο τις οφειλές.

Η εφαρμογή θα παρουσιάζει τα στοιχεία πιστοληπτικής ικανότητας του φορολογουμένου και θα διασυνδέεται με το σύστημα Τειρεσίας, ώστε να συνεκτιμάται σε πραγματικό χρόνο η διαδικασία διαμόρφωσης τάσης για ανεπίδεκτες προς είσπραξη οφειλές.

H εφαρμογή θα προχωρεί αυτοματοποιημένα τη διαδικασία κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών υπερήμερων οφειλετών και άλλων μέτρων, μέσω πολλαπλών κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου όπως αυτά προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία (αφού εξαιρεθούν οι υποθέσεις στις οποίες απαγορεύεται η λήψη μέτρων βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης).

Να σημειωθεί πως σήμερα οι οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ανέρχονται σε 1,65 εκατομμύριο, ενώ οι οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης είναι 971.508.

Επίσης, το σύστημα θα επιλαμβάνεται και των υφιστάμενων ρυθμίσεων οφειλών, αλλά και των νέων ρυθμίσεων που θα δημιουργηθούν για τις τελωνειακές οφειλές και οφειλές σε τρίτους φορείς (π.χ ΚΕΑΟ). Θα παρέχει δε τη δυνατότητα δημιουργίας ρυθμίσεων οφειλής από τον οφειλέτη, αλλά και ανάκτησης του διαθέσιμου ιστορικού ρυθμίσεων (ενεργών και μη).

Σε περίπτωση που η εφορία οφείλει επιστροφές στον οφειλέτη το σύστημα θα μπορεί αυτόματα να συμψηφίζει ολικά ή μερικά το ποσό. Ο συμψηφισμός θα διενεργείται αυτοματοποιημένα είτε για μεμονωμένες περιπτώσεις οφειλών με απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου ή άλλων φορέων είτε για ομάδα οφειλών η οποία θα προσδιορίζεται παραμετρικά με κριτήρια επιλογής.

Ακόμη, το νέο σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα αυτόματης σύνταξης και αποστολής , μαζικών ειδοποιήσεων για τις οφειλές τόσο κατά το στάδιο πριν της προθεσμίας καταβολής τους (ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις) όσο και μετά (ειδοποιήσεις και επιδόσεις), προκειμένου αφενός να επιδίδονται στους φορολογούμενους και αφετέρου να ενημερώνονται για τις κυρώσεις που συνεπάγεται η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

 

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral