Επενδυση 11,5 εκατ. ευρώ για μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔01/11/2017 - 20:00 | Author: Newsroom

Μείωση πωλήσεων και διεύρυνση ζημιών εμφάνισε ο όμιλος της εισηγμένης στο χρηματιστήριο κλωστοϋφαντουργίας Επίλεκτος. Η εταιρεία εκτός από τις πωλήσεις βάμβακος και νημάτων από τα 2009 δραστηριοποιείται και στον κλάδο της ενέργειας.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις τη χρήση 2016/2017 διαμορφώθηκαν στα 33,69 εκατ. ευρώ έναντι 37,73 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015/2016. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην πτώση του τζίρου του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου κατά 3,87 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι πωλήσεις του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου (πωλήσεις μητρικής) διαμορφώθηκαν στα 30,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 74% είναι εξαγωγές. Οι πωλήσεις ρεύματος από τις θυγατρικές έφτασαν τα 3,3 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με τη χρήση 2015/2016.

Το ebitda υποχώρησε στα 253.000 ευρώ έναντι 2,08 εκατ. ευρώ την περσινή χρήση και οι καθαρές ζημίες αυξήθηκαν από 4,99 εκατ. ευρώ σε 5,7 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία προέβη σε ρύθμιση του συνόλου του τραπεζικού δανεισμού της υπογράφοντας Συμφωνία Εξυγίανσης με τις πιστώτριες τράπεζες.

Η συμφωνία συζητήθηκε την 20η Σεπτεμβρίου 2017 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για άμεση επικύρωση σύμφωνα με το άρθρο 106β του Ν.3588/2007 και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης.

Η ισχύς της άρχισε με την υπογραφή της την 16.06.2017 η οποία τελεί υπό διαλυτική αίρεση σε περίπτωση μη επικύρωσης.

Η συμφωνία προβλέπει εκτός από την αποπληρωμή του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων μέχρι το 2035 και τη χρηματοδότηση της εταιρείας για κεφάλαιο κίνησης.

Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου κατά την 30.06.2017ήταν 69 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 43 εκατ. αφορούσαν σε δάνεια της μητρικής.

Ο δανεισμός αυξήθηκε σε σχέση με πέρσυ, καθώς συνήφθη δάνειο 8,66 εκατ. ευρώ για την νέα επένδυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται συνολικά σε 11,5 εκατ. ευρώ.

Loading...
  • europalso

    europalso

    ideascentral