Έφτασαν τα πρώτα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔18/06/2017 - 13:39 | Author: Newsroom

Τα πρώτα ραβασάκια με τα έφτασαν στα χέρια των ιδιοκτητών που έχουν ανασφάλιστα οχήματα. Τα πρόστιμα θα αποσταλούν στους ιδιοκτήτες των αλλά θα αναρτηθούν και στο .

Το χαράτσι που καλούνται να πληρώσουν όσοι δεν έχουν ασφαλίσει τα οχήματά τους, όπως προβλέπει ο νόμος (Ν. 489/1976), ανέρχεται σε 250 ευρώ.

Μετά τις διασταυρώσεις στοιχείων που έκανε η ΑΑΔΕ, υπολογίζεται ότι πάνω από 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες με ανασφάλιστα οχήματα θα τιμωρηθούν με οικονομικές κυρώσεις. Να σημειωθεί ότι πρόστιμα θα κληθούν να πληρώσουν ακόμη και όσοι δεν έχουν προλάβει να θέσουν τα αυτοκίνητα τους σε φορολογική ακινησία.

Το πρόστιμο θα πληρώνεται με ειδικό παράβολο που έχει δημιουρηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. για κάθε Α.Φ.Μ. Ιδιοκτήτη. Ανάκτηση και πληρωμή του παράβολου μπορεί να γίνει μέσα από την εφαρμογή e-Παράβολο, στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ .

Μάλιστα, το πρόστιμο δεν διαγράφεται ακόμη και αν ο ιδιοκτήτης ασφάλισε το όχημά του μετά την ημερομηνία διασταύρωσης των στοιχείων και πριν λάβει την ενημέρωση για το πρόστιμο.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, απαιτείται η πληρωμή μόνο ενός παραβόλου.

Τι πρέπει να κάνετε αν πήρατε ειδοποιητήριο και είναι λάθος

Στις περιπτώσεις που μη ορθώς το όχημά σας περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, θα πρέπει, κατά περίπτωση, να ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

· Αν ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία διασταύρωσης, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική επιχείρηση στην οποία το έχετε ασφαλίσει, προκειμένου να γίνουν οι εκ μέρους της αναγκαίες ενέργειες

· Αν δεν σας ανήκε ποτέ ή έχει αλλάξει αριθμό κυκλοφορίας ή έχει διαγραφεί ή ήταν σε ακινησία κατά την ημερομηνία διασταύρωσης θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση ακινησίας ή ιστορικό μεταβολών του συγκεκριμένου οχήματος από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του κ.λπ.)

· Αν υπάρχει λάθος στα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας ή το όχημα δεν σας ανήκει πλέον, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια, κατά τα προαναφερθέντα, Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών.

· Αν υποβλήθηκε αίτηση μεταβίβασης του οχήματος σε Κ.Ε.Π. και δεν έχει εκδοθεί ακόμα η νέα άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του Κ.Ε.Π. για την υποβολή του αιτήματος μεταβίβασης

· Αν υπάρχει εξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 3 του π.δ.237/1986 (ΦΕΚ Α΄ 331), όπως ισχύει, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση που το όχημά σας εντοπίσθηκε και από την Αστυνομική Αρχή και επιβλήθηκαν οι ποινές και τα πρόστιμα της παρ.4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του π.δ.237/1986, όπως ισχύουν, δεν απαιτείται η πληρωμή του παραβόλου των 250,00 ευρώ για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Θα πρέπει όμως, πριν την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τη σχετική πράξη της Αστυνομικής Αρχής για τη γνωστοποίηση της εξαίρεσής σας από την υποχρέωση πληρωμής του παραβόλου.

Τα παράβολα που δεν θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και αυτά που δημιουργήθηκαν για οχήματα που εξαιρέθηκαν κατά τα προαναφερθέντα από τον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, ακυρώνονται αυτόματα.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τα προαναφερθέντα, μετά την παρέλευση διμήνου από την έκδοση της παρούσας, τα στοιχεία σας και τα στοιχεία του οχήματός σας θα αποσταλούν στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις (αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας κ.λ.π.)».

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral