27-07-12 Επαναπροκήρυξη Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Συντήρηση και Υποστήριξη Υλικού Εξυπηρετητών (Servers), …

🕔Αύγουστος 7, 2012 14:20 μμ

Επαναπροκήρυξη Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Συντήρηση και Υποστήριξη Υλικού Εξυπηρετητών (Servers),...

Συνέχεια του άρθρου

13-07-12 Εργασίες Ανακαίνισης του Παιδικού Σταθμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και …

🕔Ιούλιος 27, 2012 12:12 μμ

Εργασίες Ανακαίνισης του Παιδικού Σταθμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας δια...

Συνέχεια του άρθρου

12-06-12 Προκήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Συντήρηση και Υποστήριξη Υλικού Εξυπηρετητών (Servers), Δίσκων …

🕔Ιούλιος 12, 2012 14:09 μμ

Προκήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Συντήρηση και Υποστήριξη Υλικού Εξυπηρετητών (Servers),...

Συνέχεια του άρθρου

27-06-12 Επανα-προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Βιβλίων σε Σχολικές Μονάδες Ζωνών Εκπαιδευτικής …

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

27-06-12 Επανα-προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Βιβλίων σε Σχολικές Μονάδες Ζωνών Εκπαιδευτικής...

Συνέχεια του άρθρου

05-06-12 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την Συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος E-Data Center του Υπουργείου Παιδείας …

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την Συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος E-Data Center του...

Συνέχεια του άρθρου

30-04-12 Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για τη "Συντήρηση και υποστήριξη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Κ.Υ. του Υ.Π.Δ.Β.Μ. …

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

Επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού με αρ.πρωτ. 44665/Λ/23-04-2012 και Α.Δ.Α.: Β4ΩΜ9-Μ134 για τη "Συντήρηση...

Συνέχεια του άρθρου

23-04-12 Πρόχειρος Διαγωνισμός για τη Συντήρηση και υποστήριξη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του …

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

Πρόχειρος Διαγωνισμός για τηΣυντήρηση και υποστήριξη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας...

Συνέχεια του άρθρου

12-04-12 Διευκρινήσεις για τα είδη PC-INTEL και PC-AMD του ΠΑΚΕΤΟΥ-1 των διαγωνισμών των Διακηρύξεων με αριθ. …

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

Διευκρινήσεις για τα είδη PC–INTEL και PC–AMD του ΠΑΚΕΤΟΥ-1 των διαγωνισμών των...

Συνέχεια του άρθρου

11-04-12 Διευκρίνιση διακήρυξης ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΑΤΤΙΚΗ 4 – Αντικατάσταση είδους

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

Διευκρίνιση διακήρυξης ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΑΤΤΙΚΗ 4 – Αντικατάσταση είδους

Συνέχεια του άρθρου

10-04-12 Διευκρινήσεις για τους διαγωνισμούς με αριθ. Διακ. …

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

Διευκρινήσεις για τους διαγωνισμούς με αριθ. Διακ. :ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ/2, ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ/2, ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΙΟΝΙΑ/2 και...

Συνέχεια του άρθρου

10-04-12 Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής για «Συσκευασία και μεταφορά εντύπων και …

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

Για την απόφαση έγκρισης του διαγωνισμού πατήστε εδώ. Για τους Γενικούς Όρους...

Συνέχεια του άρθρου

06-04-12 Προμήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισμού Εργαστηρίων Διαφόρων Δεξιοτήτων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της …

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

Για το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης και ΤΕΣΣΕΡΑ (4) αρχεία Excel που...

Συνέχεια του άρθρου

06-04-12 Διευκρίνιση διακηρύξεων με τίτλο: " ΔΙΕΦΕΣ / ΣΜΕΑ / /3 "

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

Για τις διευκρινήσεις πατήστε εδώ

Συνέχεια του άρθρου

06-04-12 Προμήθεια και εγκατάσταση Ειδικού Εξοπλισμού και Ειδών Φυσικής Αγωγής-Αυτόνομης Διαβίωσης των Σχολικών Μονάδων …

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

Για το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης και ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ (13) αρχεία Excel...

Συνέχεια του άρθρου

06-04-12 Προμήθεια και εγκατάσταση Παραϊατρικού Εξοπλισμού και Συσκευών Φυσικοθεραπείας των Σχολικών Μονάδων Ειδικής …

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

Για το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης και ΠΕΝΤΕ (5) αρχεία Excel που...

Συνέχεια του άρθρου

06-04-12 Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Διαδραστικών Πινάκων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της Περιφέρειας …

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

06-04-12 Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Διαδραστικών Πινάκων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής...

Συνέχεια του άρθρου

06-04-12 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Πληροφορικής και Οπτικοακουστικών Μέσων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής …

🕔Ιούλιος 4, 2012 14:28 μμ

Για το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης και ΔΕΚΑ (10) αρχεία Excel που...

Συνέχεια του άρθρου
  • europalso

    ideascentral