• Ζητήθηκαν διευκρινίσεις για την προσμέτρηση του χρόνου διαθεσιμότητας

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔 Μάρτιος 18, 2016 9:19 πμ

  Ηλεκτρονικό μήνυμα προς τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας απέστειλε η Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε με το οποίο ενημερώνει ότι σχετικά με την εφαρμογή του αρθρ.

  39 του Ν.4369/2016(ΦΕΚ33/τΑ/27-02-2016), το οποίο αφορά την προσμέτρηση, ως χρόνου πραγματικής προϋπηρεσίας, του χρόνου διαθεσιμότητας των υπαλλήλων οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167), έχει αποσταλεί έγγραφο με ερωτήματα προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την κατάταξη των εν λόγω εκπαιδευτικών η απάντηση των οποίων εκκρεμεί.

  Σε κάθε περίπτωση, με βάση τις απαντήσεις στα τεθέντα ερωτήματα, η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θα είναι ενιαία για το σύνολο των Διευθύνσεων Δευτ/θμιας και Πρωτ/θμιας εκπαίδευσης.

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΑΡΘΡΟ)

  Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site ! • greekteachers.gr