• Ζητήθηκαν διευκρινίσεις για την καταβολή των εξόδων μετακινήσεων

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/03/2016 - 12:19 | Author: Newsroom

  Θέματα που χρήζουν διευκρινιστικών οδηγιών σχετικά με την καταβολή των αποζημιώσεων μετακινήσεων Σχολικών Συμβούλων μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, Περιφερειακών Διευθυντών και λοιπών εκπαιδευτικών και υπαλλήλων, φαίνεται ότι έχουν προκύψει μετά τη θέσπιση των διατάξεων της Υποπαρ.

  Δ9 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/14-08-2015).

  Αυτό προκύπτει από έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης η οποία απέστειλε σειρά εγγράφων στη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, ζητώντας διευκρινήσεις διότι με το υπ΄αριθμ. 1054/18-02-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) Έβρου «Επιστροφή δικαιολογητικών» η εν λόγω υπηρεσία επέστρεψε τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η ως άνω Περιφερειακή Διεύθυνση για έξοδα μετακίνησης αιρετού μέλους του Ανώτερου Περιφερειακού Συμβουλίου Δ/θμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας-Θράκης, για τη συμμετοχή του σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου από 01-01-2016 και εντεύθεν.

  Αντίστοιχες μετακινήσεις μελών για συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν έως και την 31η-12-2015 και πριν την έναρξη εφαρμογής του νέου νομοθετικού καθεστώτος, εκκαθαρίστηκαν από τις αρμόδιες (Υ.Δ.Ε.) χωρίς να υπάρξει πρόβλημα.

  Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης, ενημερώνει με γραπτή του απάντηση στη Βουλή ότι στο πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισμού εκάστου οικονομικού έτους, οι περιφερειακές υπηρεσίες εκπ/σης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κατανέμουν τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τους πιστώσεις σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.), με σχετική απόφαση του αρμόδιου διατάκτη. Με την αριθμ. Φ.14.1/10735/7-12-2015 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, κατανεμήθηκε το ποσό των 5.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό της εν λόγω Περιφερειακής Διεύθυνσης οικονομικού έτους 2016 και ΚΑΕ 0515 (Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων). Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου οικονομικού έτους, το ΥΠ.Π.Ε.Θ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, μεταβιβάζει συμπληρωματικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό των περιφερειακών υπηρεσιών εκπαίδευσης, αν οι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τους πιστώσεις δεν επαρκούν.

 • greekteachers.gr