• Χρήσιμα έντυπα και υποδείγματα εγγράφων

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔18/04/2014 - 22:38 | Author: Newsroom

  Έντυπα Αιτήσεων Αδείας  A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΨΗΣ
  1. Ειδική Άδεια ανατροφής (3 τέκνα)
  alt
  word icon

  2. Άδεια ανατροφής (9μηνη – πολύδημη)
  alt
  word icon

  3. Άδεια εξετάσεων 60Π1
  alt
  word icon

  4. Επιμορφωτική άδεια 59Π1
  alt
  word icon

  5. Άδεια κυοφορίας κανονική
  alt
  word icon

  6. Συνδικαλιστική άδεια
  alt
  word icon

  7. Άδεια ιατρικών εξετάσεων – νοσηλείας 50Π2
  alt
  word icon

  8. Γονική άδεια
  alt
  word icon

  9. Άδεια άνευ αποδοχών
  alt
  word icon

  10. Άδεια κύησης – μητρότητας
  alt
  word icon

  11. Άδεια λοχείας
  alt
  word icon

  12. Αιμοδοτική άδεια
  alt
  word icon

  13. Αναρρωτική άδεια με Υπεύθυνη Δήλωση
  alt
  word icon

  14. Αναρρωτική άδεια με Ιατρική Γνωμάτευση
  alt
  word icon

  15. Κανονική άδεια
  alt
  word icon

  16. Ειδική άδεια γάμου-θανάτου-δίκης 50Π1
  alt
  word icon

  17. Άδεια μειωμένου ωραρίου
  alt
  word icon

  Έντυπα Αιτήσεων Αδείας ΕΣΠΑ


  A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΨΗΣ
  1. Άδεια εξετάσεων 60Π1 ΕΣΠΑ
  alt
  word icon

  2. Άδεια ιατρικών εξετάσεων-νοσηλείας 50Π2 ΕΣΠΑ
  alt
  word icon

  3. Γονική άδεια ΕΣΠΑ
  alt
  word icon

  4. Άδεια άνευ αποδοχών ΕΣΠΑ
  alt
  word icon

  5. Άδεια κύησης-μητρότητας ΕΣΠΑ
  alt
  word icon

  6. Άδεια λοχείας ΕΣΠΑ
  alt
  word icon

  7. Αιμοδοτική άδεια ΕΣΠΑ
  alt
  word icon

  8. Αναρρωτική άδεια με Ιατρική Γνωμάτευση ΕΣΠΑ
  alt
  word icon

  9. Κανονική άδεια ΕΣΠΑ
  alt
  word icon

  10. Ειδική άδεια γάμου-θανάτου-δίκης 50Π1 ΕΣΠΑ
  alt
  word icon

  11. Άδεια μειωμένου ωραρίου ΕΣΠΑ
  alt
  word icon

  Έντυπα Αιτήσεων Μετάθεσης


  Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΨΗΣ
  1. Αίτηση μετάθεσης – Δήλωση τοποθέτησης
  alt
  word icon

  2. Αίτηση μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ
  alt
  word icon

  3. Αίτηση μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ (Διάθεση)
  alt
  word icon

  4. Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ
  alt
  word icon

  5. Δήλωση τοποθέτησης στο ΠΥΣΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
  alt
  word icon

  Διάφορα Έντυπα


  A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΨΗΣ
  1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
  alt
  word icon

  Έντυπα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

  8


  A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΨΗΣ
  1. Αντίγραφο βιβλίου μητρώου
  alt
  word icon

  2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Δημοτικού
  alt
  word icon

  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Νηπιαγωγείου
  alt
  word icon

  4. Βεβαίωση φοίτησης νηπίου
  alt
  word icon

  5. Διαβιβαστικό Έγκρισης Διδακτικής Επίσκεψης Δημοτικού
  alt
  word icon

  6. Διαβιβαστικό Έγκρισης Διδακτικής Επίσκεψης Νηπιαγωγείου
  alt
  word icon

  7. Διαβιβαστικό Ενημέρωσης Διδακτικής Επίσκεψης Δημοτικού
  alt
  word icon

  8. Διαβιβαστικό Ενημέρωσης Διδακτικής Επίσκεψης Νηπιαγωγείου
  alt
  word icon

  9. Νομικό πλαίσιο Εκδρομών – διδακτικών επισκέψεων δημοτικών σχολείων
  alt
  word icon

  10. Πίνακας εγγραφέντων Δημοτικού 1
  alt
  word icon

  11. Πίνακας εγγραφέντων Δημοτικού 2
  alt
  word icon

  12. Πίνακας εγγραφέντων Δημοτικού 3
  alt
  word icon

  13. Πίνακας εγγραφέντων Νηπιαγωγείου 1
  alt
  word icon

  14. Πίνακας εγγραφέντων Νηπιαγωγείου 2
  alt
  word icon

  15. Πίνακας εγγραφέντων Νηπιαγωγείου 3
  alt
  word icon

  16. Πιστοποιητικ εξωσχολικής χρήσης
  alt
  word icon

  17. Πρωτόκολλο παραλαβής Παράδοσης Σχολικής Μονάδας
  alt
  word icon

  18. Υπόδειγμα βεβαίωσης διδακτικής επίσκεψης δημοτικών
  alt
  word icon

  19. Υπόδειγμα βεβαίωσης διδακτικής επίσκεψης νηπιαγωγείου
  alt
  word icon

  20. Υπόδειγμα πρακτικού διδακτικής επίσκεψης δημοτικού
  alt
  word icon

  21 Υπόδειγμα πρακτικού διδακτικής επίσκεψης νηπιαγωγείου
  alt
  word icon

  Loading...
 • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
  loading...