• Β’ αναθέσεις στην Ενισχυτική Διδασκαλία

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔 Μάρτιος 2, 2016 14:07 μμ

  Β’ αναθέσεις στην Ενισχυτική Διδασκαλία – ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

  Σχετικά με τις Β αναθέσεις και το όριο ωρών των ειδικοτήτων διευκρινίζεται ότι ισχύει η παράγραφος 1.4.

  της μεαρ. πρωτ. 35150/ Δ2/29-02-2016 (ΑΔΑ: AΔΑ: 7ΔΤΙ4653ΠΣ-ΙΧΤ) εγκυκλίου

  . Το όριο ωρών που αναφέρεται στην συγκεκριμένη παράγραφο αφορά συνολικά τις προβλεπόμενες ώρες για κάθε ειδικότητα συμπεριλαμβανομένων και των ωρών από Β αναθέσεις στις περιπτώσεις που αυτό έχει συμβεί.

  Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.4

  1.4. Σε όσες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο αριθμός των αιτήσεων των υποψηφίων διδασκόντων που υποβλήθηκαν δεν επαρκεί για τη λειτουργία των ΣΚΕΔ, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπ’ αριθμ. 30544/Δ2/22-02-2016 (ΑΔΑ: ΩΕΞ54653ΠΣ-ΧΨΒ) εγκυκλίου, τότε, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος, ο Δ/ντής της οικείας Δ.Δ.Ε. δύναται να κάνει χρήση της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τις δεύτερες αναθέσεις σε ήδη επιλεγέντες διδάσκοντες, με την προϋπόθεση οι συνολικές ώρες των διδασκόντων να μην υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο του εκάστοτε κλάδου-ειδικότητας (φιλόλογοι 15 ώρες, μαθηματικοί 12 ώρες, φυσικοί 15 ώρες, χημικοί 15 ώρες,).

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΑΡΘΡΟ)

  Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site ! • greekteachers.gr