Τροποποίηση της ΥΑ “Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Γ τάξης ΓΕΛ 2015 2016

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/12/2015 - 18:45 | Author: Newsroom

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 96080/Δ2/15 υ.α. με θέμα “Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016 Διαβάστε περισσότερα:

Τροποποιούμε την με αρ.

πρωτ. 96080/Δ2/17−06−2015 (Β΄ 1186) υπουργική απόφαση μόνο ως προς την εξεταστέα − διδακτέα ύλη του μαθήματος Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Η εξεταστέα−διδακτέα ύλη του μαθήματος για τη Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016 τροποποιείται στο ακόλουθο σημείο:

Κειμ. 43 Μετάφραση Συντακτικό κειμένων 43 και 46 (μόνο επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις) το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Κειμ. 43 Μετάφραση Συντακτικό κειμένου 43

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral