Τροποποίηση Υπ. Α. για το διδακτικό έτος, αργίες, εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση μαθητών στα ΕΠΑΛ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔29/04/2015 - 21:13 | Author: Newsroom

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 80033/Γ2/04−08−2006 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1286) «Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές−μετεγγραφές−φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.

139628/Γ2/01−10−2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 2530) «Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. πρωτ. 80033/Γ2/4−8−2006 (Β΄1286) και 148096/Γ2/24−12−2007 (Β΄ 2511) υπουργική απόφαση» για τα Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.3475/2006 (Α΄146)….

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 141641/γ2/8-9-14 υ.α. “Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια” (Β 2470)

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral