Τριετής ισχύς για πιστοποιητικά πληροφορικής

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/12/2014 - 17:43 | Author: Newsroom

Πιστοποιητικό πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, που εκδίδεται από φορέα πιστοποιημένο από τον… Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ τα εν λόγω πιστοποιητικά, κατά το χρόνο διορισμού, γίνονται δεκτά με την προϋπόθεση να μην έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία έκδοσής τους και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης για συμμετοχή σε διαδικασία διορισμού /πρόσληψης.

Τα παραπάνω αναφέρονται μεταξύ των άλλων σε τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και αφορά θέσεις τακτικού προσωπικού όπου το πιστοποιητικό απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

Συγκεκριμένα στην τροπολογία ορίζεται ότι «όπου από τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού ή πρόσληψης τακτικού προσωπικού στους φορείς της παρ.1 του αρ.14 του ν.2190/1994 όπως ισχύει, πιστοποιητικό πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, που εκδίδεται από φορέα πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ τα εν λόγω πιστοποιητικά, κατά το χρόνο διορισμού, γίνονται δεκτά με την προϋπόθεση να μην έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία έκδοσής τους και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης για συμμετοχή σε διαδικασία διορισμού /πρόσληψης. Η διάταξη αυτή ισχύει για τις προκηρύξεις που θα εκδοθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος».

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γνώσεις χειρισμού Η/Υ των νεοπροσλαμβανομένων υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα ανταποκρίνονται όχι μόνο στις διαρκώς μεταβαλλόμενες τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και στις διαμορφούμενες απαιτήσεις των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτές προκύπτουν από τη συνεχή διαδικασία εξορθολογισμού και βελτίωσης της δημόσιας διοίκησης μέσω της αυξανόμενης χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η ταύτιση αναγκών και δεξιοτήτων που είναι ουσιώδης για τη με όρους αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας λειτουργία του συνόλου των δημοσίων οργανώσεων και την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στον πολίτη και την κοινωνία.

Η αναγκαιότητα της άμεσης ψήφισης της διάταξης αυτής συναρτάται με την αμεσότητα της ανάγκης για επικαιροποίηση των ουσιαστικών προσόντων στους διορισμούς που γίνονται στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral