Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής για τη συμπλήρωση ωραρίου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/12/2014 - 15:59 | Author: Newsroom

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Α. Λοβέρδο

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Τρεις ολόκληρους μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους οι Επιστημονικοί φορείς των καθηγητών Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας διαπιστώνουν ότι μερικές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προχωρούν…

αιφνιδιαστικά στην τοποθέτηση συναδέλφων σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου και συγκεκριμένα στην ανάθεση ωρών σίτισης, μελέτης και φύλαξης των μαθητών και των μαθητριών. Αναφορικά με την πρακτική αυτή θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

• Οι ως άνω τοποθετήσεις γίνονται σε αντικείμενα εκτός του γνωστικού αντικειμένου των εκπαιδευτικών κλάδου Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) γλώσσας, που ως γνωστόν είναι η διδασκαλία της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας

• Παρατηρείται υπέρβαση του ανώτατου προβλεπόμενου ορίου των 5 σχολικών μονάδων, λόγω της τοποθέτησης σε νέα σχολεία.

• Γίνεται μετακίνηση εκπαιδευτικών ακόμα και για τη συμπλήρωση δύο μόνον ωρών η οποία προκαλεί ωστόσο δυσανάλογα μεγάλη αναστάτωση σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και σχολεία.

• Δεν λαμβάνεται υπόψη: α) το ιδιαίτερα επιβαρυμένο πρόγραμμα των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 και ΠΕ07, οι οποίοι και αποτελούν τη μόνη κατηγορία εκπαιδευτικών με υποχρέωση μετακίνησης σε εξαιρετικά μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων και β) Η δυσκολία με την οποία έχουν διαμορφωθεί τα προγράμματα των σχολείων λόγω ακριβώς του μεγάλου αριθμού των εμπλεκόμενων σχολείων και των εκπαιδευτικών.

• Οι τοποθετήσεις κοινοποιούνται στους εκπαιδευτικούς είτε μέσω σχετικής ανακοίνωσης στις ιστοσελίδες των εκάστοτε Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είτε ακόμα και τηλεφωνικώς χωρίς σχετική απόφαση ΠΥΣΠΕ.

Στο πλαίσιο αυτό και αφού προηγουμένως διευκρινίσουμε ότι ούτε οι Επιστημονικοί φορείς αλλά ούτε και οι συνάδελφοι αρνούνται τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου μέσα στο πλαίσιο των νόμων, των Υπουργικών Αποφάσεων και εγκυκλίων που καθορίζουν με σαφήνεια τα σχετικά με το ωράριο, τις αναθέσεις μαθημάτων και τη λειτουργία των σχολείων της Π/θμιας Εκπ/σης. Σχετικά: άρθρα 25, παρ. 6 και 25, παρ. 5 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 τ. Α’/01-11-2013), παρ.8 άρθρο 13 Ν.1566/85, Άρθρο 14, παρ. 7 και 9 του Π.Δ. 50/96 όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 100/97 σας καλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι:

• Οι αποφάσεις αυτές, ένα τρίμηνο μετά την έναρξη του σχολικού έτους. μόνο αναστάτωση προκαλούν στον επαγγελματικό και οικογενειακό προγραμματισμό των συναδέλφων, αλλά, κυρίως, στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, αφού για την τήρηση των διατάξεων της παρ.8 άρθρο 13 Ν.1566/85 πολλά από τα σχολεία στα οποία υπηρετούν οι συνάδελφοι θα υποχρεωθούν να αλλάξουν ωρολόγιο πρόγραμμα.

• Οι αποφάσεις για τη λειτουργία των τμημάτων ενίσχυσης της γλωσσομάθειας, του ολοήμερου προγράμματος καθώς και κάθε άλλης εκπαιδευτικής δραστηριότητας λαμβάνονται από τους Συλλόγους Διδασκόντων κάθε σχολείου σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, το οποίο δεν επιτρέπει τη μετακίνηση σε πάνω από 5 σχολικές μονάδες και την ανάθεση της φύλαξης ή μελέτης στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.

• Οι συνάδελφοι που υποχρεώνονται να αναλάβουν καθήκοντα τα οποία δεν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, και όσοι τους τα έχουν αναθέσει (Δ/ντες σχολείων, Δ/ντες Π.Ε.), σε περίπτωση προβλήματος δεν έχουν καμία νομική κάλυψη.

Κατόπιν των προαναφερόμενων και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων, ζητάμε να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες και νομικές ρυθμίσεις, προκειμένου να επιλυθεί το σύνολο των ζητημάτων που έχουν επισημανθεί και να προχωρήσετε στην ανάκληση αυτών των αποφάσεων έως τη θεσμική διευθέτηση των ανωτέρω προβλημάτων.
Με εκτίμηση

Τα Διοικητικά Συμβούλια των επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral