Το προσχέδιο της τροπολογίας για το πειθαρχικό των εκπαιδευτικών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/10/2014 - 17:50 | Author: Newsroom

Η τροπολογία για το πειθαρχικό των εκπαιδευτικών

Τι συμβαίνει αν ασκηθεί ποινική δίωξη για έγκλημα κατά της γενετήσιας ζωής και ελευθερίας

Το προσχέδιο της τροπολογίας που θα καταθέσει το Υπουργείο Παιδείας για το πειθαρχικό των εκπαιδευτικών παρουσιάζει κατά αποκλειστικότητα το news.gr.

Η τροπολογία θα κατατεθεί στο σχέδιο νόμου “ Έρευνα. Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και άλλες διατάξεις”. Ήδη ο υπουργός Παιδείας μέσα από τις τοποθετήσεις του στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων έχει δώσει το στίγμα των αλλαγών για τους εκπαιδευτικούς και υπαλλήλους στους οποίους ασκείται ποινική δίωξη για οποιαδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Στο προσχέδιο της τροπολογίας αναφέρεται μεταξύ των άλλων ότι στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 103 ν.3528/2007 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

Στην περίπτωση που σε εκπαιδευτικό ή υπάλληλο που υπηρετεί σε σχολείο επιβληθεί για το πειθαρχικό παράπτωμα της παραβίασης της γενετήσιας ελευθερίας ή της παραβίασης της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, οποιαδήποτε ποινή, πλην της ποινής της οριστικής παύσης, με πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια πειθαρχική απόφαση, αυτός μετατάσσεται υποχρεωτικά σε υπηρεσία εκτός σχολείου και της διοικησης αυτού με κοινή απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Παιδείας η οποία ορίζει αν θα τον μετατάξει σε κενή οργανική θέση ή σε προσωποπαγή θέση καθώς και τα επιμέρους θέματα της μετάταξής του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετάταξης με απόφαση του οικείου περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης διατίθεται στο γραφείο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Η πιο πάνω ρύθμιση που αποτελεί την παράγραφο 2 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην έκθεση συνεπειών της ρύθμισης έχει ως αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός ή ο υπάλληλος που υπηρετεί στο σχολείο και του επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή για τα πιο πάνω εγκλήματα πλην της ποινής της οριστικής παύσης με πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια πειθαρχική απόφαση να μετατάσσεται υποχρεωτικά σε υπηρεσία εκτός του σχολείου και της διοίκησης αυτού.

Επίσης, στο τέλος της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του ν.3528/2007, μετά το κόμμα (,), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

Οποιαδήποτε πράξη κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οποιαδήποτε πράξη οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, στο οποίο ενέχεται εκπαιδευτικός ή υπάλληλος που υπηρετεί σε σχολείο, οπότε και θα χαρακτηρίζεται ως παραβίαση γενετήσιας ελευθερίας ή ζωής αντίστοιχα το πειθαρχικό του παράπτωμα.

Με την πιο πάνω παράγραφο (3) όταν ασκείται δίωξη για τα εγκλήματα που αναφέρονται πιο πάνω χαρακτηρίζεται ευθέως ως παραβίασης της γενετήσιας ελευθερίας ή ζωής αντίστοιχα και όχι ως αναξιοπρεπή ή ανάρμοση ή ανάξια συμπεριφορά.

Στο άρθρο 149 του ν. 3528/2007 προστίθεται, μετά την περίπτωση β, περίπτωση γ, ως ακολούθως:

γ) καταδικασθεί σε οποιαδήποτε ποινή για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Με την παράγραφο 4 σύμφωνα με τις συνέπειες της ρύθμισης ορίζεται ότι μετά την αμετάκλητη καταδίκη από ποινικό δικαστήριο σε οποιαδήποτε ποινή για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ο υπάλληλος εκπίπτει αυτοδικαίως της υπηρεσίας.

Να προσθέσουμε ότι με την παράγραφο 1 ως συνέπεια αναφέρεται ότι ο εκπαιδευτικός ή υπάλληλος που υπηρετεί σε σχολείο τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία με μόνη την άσκηση εις βάρους του ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Η παράγραφος 1 αναφέρει:

Στο τέλος της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1του άρθρου 103 του ν. 3528/2007 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

Ο εκπαιδευτικός ή υπάλληλος που υπηρετεί σε σχολείο εις βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιαδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Καλόγηρος Βασίλειος

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral