Το νομοσχέδιο που έχει επεξεργαστεί το υπουργείο παιδείας για την έρευνα

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/01/2016 - 10:42 | Author: Newsroom

Το νομοσχέδιο που έχει επεξεργαστεί το υπουργείο παιδείας για την έρευνα

Παπαματθαίου Μάρνυ

Δεν έχει σημαντικές διαφορές, όσον αφορά τον τομέα αυτό, με το προηγούμενο νομοσχέδιο που είχε τεθεί προ εβδομάδων σε διαβούλευση.

Έχουν αποσυρθεί οι διατάξεις που αφορούσαν τη λειτουργία των πανεπιστημίων και είχαν επικριθεί ότι ήταν ένας μίνι νόμος – πλαίσιο εντός του νομοσχεδίου για την Έρευνα.

Διαβάστε το κείμενο που θα τεθεί τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου σε δημόσια διαβούλευση

Το νομοσχέδιο στάλθηκε ήδη για «έγκριση» στους εκπροσώπους των θεσμών. Η πολιτική που εισηγείτο ο νέος αναπληρωτής υπουργός κ. Κώστας Φωτάκης είχε ήδη κερδίσει θετικές εντυπώσεις, καθώς θα οργάνωνε τον τομέα της έρευνας στη χώρα.

Από το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που «βγαίνει» στη διαβούλευση τη Δευτέρα απουσιάζουν όλες οι διατάξεις που αφορούν τη συμμετοχή φοιτητών στα εκλεκτορικά σώματα στα ΑΕΙ, την επιστροφή των «αιωνίων» φοιτητών, την επαναφορά του ασύλου, την υποβάθμιση των Συμβουλίων Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Στο νομοσχέδιο αναφέρεται μεταξύ άλλων:

* Νομικά Πρόσωπα (εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ, που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124), τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992, καθώς και οι ερευνητικοί φορείς που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ και οι οποίοι προέρχονται από έργα ερευνητικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά, επιμορφωτικά, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης καθώς και από έργα που έχουν αντικείμενο κάθε είδους παροχής υπηρεσιών, χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από διεθνείς οργανισμούς, από δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, από δωρεές, από εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία τους και ίδιους πόρους δεν υπάγονται, ως προς τη διαχείρισή τους, στο Δημόσιο Λογιστικό.

* Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και του αρμόδιου για ζητήματα έρευνας αναπληρωτή υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται ΕΛΚΕ για τη χρηματοδότηση ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων που εκτελούνται από τη ΓΓΕΤ ή τους εποπτευόμενους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του παρόντος. Από τους ειδικούς αυτούς λογαριασμούς μπορεί να χρηματοδοτούνται και ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται από ερευνητές ή ομάδες ερευνητών που είναι μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ. Η μεταφορά των αναγκαίων ποσών για τη σύσταση των λογαριασμών αυτών ή τη συμπλήρωση των κονδυλίων τους από ειδική πίστωση, που εγγράφεται κάθε έτος στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, ενεργείται με εντολή κατανομής προς την Τράπεζα της Ελλάδας. Με την ίδια υπουργική απόφαση μπορεί να ορίζεται ο σκοπός των ειδικών αυτών λογαριασμών, να προβλέπονται και άλλοι πόροι των λογαριασμών αυτών και να θεσπίζεται η δυνατότητα μεταφοράς στο επόμενο έτος του χρηματικού τους υπολοίπου εκτός των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού. Μπορούν επίσης να καθορίζονται τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης η διαδικασία διάθεσης διαχείρισης και δικαιολόγησης των κονδυλίων, ο οικονομικός έλεγχος αυτών και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για τη λειτουργία των λογαριασμών αυτών.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral