Tο Υπ Παιδείας περνα ολόκληρο νομοσχέδιο

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/12/2015 - 17:07 | Author: Newsroom

Ολόκληρο νομοσχέδιο περνά το Υπουργείο Παιδείας με τροπολογία

Επείγοντα ζητήματα μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και όχι μόνο, ρυθμίζονται με τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε σε ένα νομοσχέδιο που μόνο ως μη σχετικό μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό του ΥπΑΑΤ για τις βοσκήσιμες γαίες.

Να σημειώσουμε ότι στην τροπολογία έχουν εισαχθεί 25 τροπολογίες που ορισμένες θα μπορούσαν είναι ολόκληρα νομοσχέδια

Συγκεκριμένα συμφωνα με πληροφορίες του dikaiologitika.gr με την τροπολογία εξισώνεται ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών που δικαιούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το χρόνο άδειας άνευ αποδοχών που λαμβάνει το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων δυνάμει του Υπαλληλικού Κώδικα.

– Εξορθολογίζονται οι μονάδες μετάθεσης που δικαιούνται οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΠΕΘ.

– Προβλέπεται, προς θεραπεία της αρχής της ισότητας, ότι η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία του ν. 3966/2011 (Α’ 118) προσμετράται και για το μόνιμο διορισμό. Λόγω του χρόνου θέσπισης του νομοθετικού πλαισίου των πειραματικών και πρότυπων σχολείων, η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών στα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία προσμετράται επί του παρόντος μόνο για την κατάρτιση του πίνακα αναπληρωτών και όχι και για το μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών.

– Καταργείται το ΠΔ για υποχρεωτικές μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε όλη την επικράτεια. Το καταργούμενο ΠΔ, δημιούργησε σοβαρά προβλήματα σε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς (απομάκρυνση από οικογένειες και κοινωνικό περιβάλλον, οικονομικά λόγω χαμηλών αμοιβών κ.α.). Το Υπουργείο Παιδείας φρονεί ότι οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών θα πρέπει από κοινού με τις ανάγκες της υπηρεσίας για την κάλυψη των κενών να εναρμονίζονται και με το αυτονόητο δικαίωμα των εργαζομένων σε αξιοπρεπείς βιοτικές συνθήκες.

– Ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα για την υποβολή αιτήσεως μεταθέσεων εκπαιδευτικών.

– Καταργείται η διάταξη του άρθρου 74, η οποία σε αντίθεση με υπερκείμενους κανόνες δικαίου προβλέπει δικαίωμα διορισμού στην εκπαίδευση σε αποφοίτους ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής, χωρίς την ύπαρξη αντιστοιχίας του τίτλου.

Θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά πλήρη εφαρμογή της συνταγματικώς κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας.

Ειδικότερα, με τις παραγράφους 1 και 2 θεραπεύεται μια αδικία για τους νεότερους αναπληρωτές καθώς, με την μέχρι τούδε ισχύουσα διαδικασία μοριοδότησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και κατά παράβαση των αρχών της ισότητας δεν προσμετράται η προϋπηρεσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τις σχολικές χρονιές 2010-11 και 2011-12.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις η κατάρτιση των σχετικών πινάκων μοριοδότησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών λαμβάνει υπόψη τη διανυθείσα από 1.9.2010 και εντεύθεν προϋπηρεσία των προσωρινών αναπληρωτών. Στην παράγραφο 3 διασφαλίζεται ότι η προϋπηρεσία ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας θα γίνει με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους λοιπούς ωρομισθίους εκπαιδευτικούς.

Στην παράγραφο 4 διευκολύνεται η πρόσληψη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι με τον ισχύοντα νόμο διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για δύο χρόνια. Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι εν λόγω εκπαιδευτικοί διαγράφονται από τους πίνακες μόνον για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψης τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Με την παρ.5 επεκτείνεται το καθεστώς αδειών για συμμετοχή σε εξετάσεις λόγω σπουδών και για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ενώ με την παρ.6 επεκτείνεται και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς το δικαίωμα της άδειας με αποδοχές για παρακολούθηση επιμορφωτικών δράσεων, σεμιναρίων κλπ.

Ομογενείς εκπαιδευτικοί σχολείων εξωτερικού

Στο εν λόγω άρθρο ρυθμίζονται επείγοντα και μείζονος σημασίας ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης των ομογενών εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε σχολεία της αλλοδαπής.

Θέματα απόλυσης μαθητών

Με το εν λόγω άρθρο ρυθμίζονται οι όροι απόλυσης των μαθητών του Γενικού Λυκείου.

Απολυτήριοι τίτλοι ιδιωτικών σχολείων ισότιμων προς τα δημόσια

Στο άρθρο αυτό διατυπώνεται με σαφήνεια η βούληση του νομοθέτη και θεραπεύεται το αίτημα ασφάλειας δικαίου αναφορικά με το ζήτημα της θεώρησης των τίτλων απόλυσης των μαθητών, οι οποίοι εκδίδονται από τα αναγνωρισμένα ως ισότιμα προς τα δημόσια ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για τους εξής λόγους:

Τα ισότιμα προς τα δημόσια ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκουν σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, έχουν ιδρυθεί κατόπιν σχετικής άδειας που εδόθη απευθείας με νόμο (πχ ν.3776/1929 , νδ. 575/1970, ν.459/1974 κα) και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα προς τα δημόσια σχολεία. Πρόκειται ουσιαστικά για τα σχολεία της φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αρσάκεια-Τοσίτσεια) καθώς και για το Κολλέγιο Αθηνών.

Τα εν λόγω σχολεία είχαν εξαιρεθεί εξαρχής από την υποχρέωση υποβολής των μαθητών των ιδιωτικών λυκείων σε κατατακτήριες εξετάσεις για την λήψη ισότιμων τίτλων προαγωγής από τάξη σε τάξη, η οποία υποχρέωση ίσχυε για όλα τα λοιπά ιδιωτικά σχολεία. Στη συνέχεια, οι κατατακτήριες εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονταν οι μαθητές των άλλων ιδιωτικών σχολείων καταργήθηκαν με τις διατάξεις της ερμηνευόμενης διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.3149/2003 (Α’ 141). Ο νομοθέτης, καταργώντας το σύστημα της εποπτείας στις εξετάσεις των ιδιωτικών σχολείων, εκλήθη να ρυθμίσει το ζήτημα του εκδιδόμενου από τα ιδιωτικά σχολεία τίτλου σπουδών.

Ως εκ τούτου προβλέφθηκε στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.3149/2003 ότι οι εκδιδόμενοι τίτλοι απόλυσης των μαθητών θεωρούνται από το διευθυντή της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να αναγράφεται ρητώς ότι η διάταξη αυτή αφορά και τα αναγνωρισμένα ως ισότιμα ιδιωτικά σχολεία. Κατά συνέπεια προκύπτει ευχερώς ότι ο νομοθέτης δεν ήθελε το 2003 να υπαγάγει στο ίδιο καθεστώς τα ισότιμα με τα λομτά ιδιωτικά σχολεία, αναφορικά με τους τίτλους σπουδών, και να μεταβάλλει έτσι το έως τότε ισχύον καθεστώς για τα ισότιμα σχολεία. Προς επίρρωση των ανωτέρω αναφέρεται η μακρόχρονη πρακτική της μη θεώρησης των τίτλων που ακολουθήθηκε για 60 και πλέον έτη.

Προκειμένου όμως να καταστεί απολύτως σαφής η βούληση του νομοθέτη και να αποφευχθούν οποιεσδήποτε αμφιβολίες ή αμφισβητήσεις ήθελε προκύψουν σχετικά με την υποχρέωση θεώρησης των απολυτήριων τίτλων των εν λόγω σχολείων, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση της ακόλουθης ερμηνευτικής διάταξης καθώς και η αντικατάσταση της σχετικής διάταξης του Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των μαθητών

Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται εξαιρετικώς επείγοντα ζητήματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, του I.E.Π. καθώς και θέματα σχετικά με τη διενέργεια των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα:

Στις παραγράφους 1,2 και 3 εξορθολογίζονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα κακοδιοίκησης λόγω επικάλυψης αρμοδιοτήτων και να διευκολυνθεί το τεράστιας σημασίας έργο της ομαλής διεξαγωγής των πανελληνίων εξετάσεων.

Με την παράγραφο 4 ανατίθεται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.E.Π.) η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, η οποία είναι ένα προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Με τις παραγράφους 5,6 και 7 επιλύονται επείγοντα θέματα σχετικά με τη διενέργεια των πανελληνίων εξετάσεων, όπως ζητήματα αναφορικά με τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων διεξαγωγής τους.

Γνωμοδότηση Καλλιτεχνικών Επιτροπών και Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Στο άρθρο αυτό συμπεριλαμβάνεται η γνωμοδότηση των επιτροπών των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Σχολείων καθώς και του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, για ζητήματα που αφορούν στο ιδιαίτερο περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών τους.

Οργανισμός ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Με το παρόν άρθρο αντιμετωπίζονται ζητήματα του Οργανισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ειδικότερα:
Με τις παραγράφους 1 και 2 επιχειρούνται ήσσονος σημασίας αλλαγές στο άρθρο 59 του Π.Δ. 114/2014, με σκοπό τη διόρθωση υφιστάμενων λαθών σχετικά με τις οργανικές θέσεις (προστίθεται μία θέση κατηγορίας ΔΕ και διαγράφεται μία θέση της ίδιας κατηγορίας) καθώς και την παροχή της δυνατότητας υλοποίησης διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 59 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’/23-12-2014) περί μετατάξεων σε κενές οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, που κατά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, ήταν αποσπασμένο τουλάχιστον για δύο (2) έτη στις Ειδικές Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με τις παραγράφους 3 και 4 επιχειρείται η βέλτιστη δυνατή κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ. Συγκεκριμένα, αφαιρείται από το Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η αρμοδιότητα της απόσπασης εκπαιδευτικών και διευθυντών καθώς και τα σχετικά με τη στελέχωση των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανισμών, και μεταφέρεται η αρμοδιότητα αυτή στο Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων. Τέλος, με την παρ.5 ρυθμίζονται ζητήματα κλάδων και ειδικοτήτων του προσωπικού της Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής.

Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης

Με το παρόν άρθρο καταργείται η δυνατότητα απόσπασης στα ΕΠΑΛ μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral