Το Υπ. Παιδείας για τις απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔18/01/2015 - 16:53 | Author: Newsroom

Απάντηση έδωσε το Υπουργείο Παιδείας σε ερώτηση που κατατέθηκε στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα «Απόλυση ιδιωτικών εκπαιδευτικών».

Στην απάντηση παρατίθεται σχετική νομοθεσία. Συγκεκριμένα το ΥΠΑΙΘ παραθέτει το άρθρο 37 του Ν.682/1977 που αναφέρει ότι « ο διορισμός, η προαγωγή, η ένταξις και η απόλυσις του διδακτικού προσωπικού των ισοτίμων προς τα Δημόσια Σχολεία, του συνταξιοδοτουμένου εκ του Δημοσίου Ταμείου, γίνονται δι’ αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας μετά σύμφωνον γνώμην του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δημοτικής ή Μέσης Εκπαιδεύσεως, δημοσιευμένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, προτάσει του διοικούντος το Σχολείον συλλογικού οργάνου. Επί προαγωγής, εντάξεως και απολύσεως ελλείψει προτάσεως επιλαμβάνεται οίκοθεν το οικείον Κεντρικόν Υπηρεσιακόν Συμβούλιον».

Επίσης γίνεται γνωστό ότι τα άρθρα 30 και 33 του ν. 682/1977 όπως και η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 1351/1983 καταργήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο Ζ του άρθρου πρώτου του Ν4254/2014.

Επίσης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 41 του Ν.4301/2014 προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 2 του Ν.682/1977, που αφορά την εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων συμπεριλαμβανομένων και ισοτίμων, σύμφωνα με την οποία «Για την πειθαρχική ευθύνη και την εν γένει διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά την πειθαρχική δίωξη και ποινές για τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων γενικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ν.3528/2007», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τον Ν.4057/2012.

Στην ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στις 13 Νοεμβρίου μεταξύ των άλλων ζητούσαν να μάθουν σε ποιες ενέργειες θα προβεί ο υπουργός Παιδείας προκειμένου να μπει μια τάξη στο χάος που επικρατεί στην ιδιωτική εκπαίδευση μετά τις ρυθμίσεις Αρβανιτόπουλου και για τις οποίες η Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ και δεκάδες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα ζητούν εξηγήσεις, διότι ουδείς γνωρίζει πλέον ποιοι προσλαμβάνονται, ποιοι απολύονται και πως από τα ιδιωτικά σχολεία και ποια ωρολόγια προγράμματα πλέον ισχύουν.

Loading...
  • europalso

    ideascentral