Το ΥΠ.Π.Ε.Θ επεξεργάζεται προτάσεις βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου των διορισμών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔26/02/2016 - 11:04 | Author: Newsroom

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με βάση τη συνταγματική (άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος) υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις Δικαστικές Αποφάσεις, οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που αντίκειται προς τα όσα κρίθηκαν από την Ολομέλεια του Σ.τ.Ε., (αρ.

527/2015 απόφαση του Σ.τ.Ε., με την οποία κρίθηκε η συνταγματικότητα των διατάξεων των παρ. 1, 8 και 9 του άρθρου 9 του ν.3848/2010) ήτοι να διορίσει, ως μονίμους, εκπαιδευτικούς από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία και τους πίνακες των ρυθμίσεων του 24μήνου και 30μήνου.

Ήδη, με την αρ. 130262/E1/18-2-2015 (ΦΕΚ 1765 Β΄, ΑΔΑ: Ω892465ΦΘ3-1ΘΓ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρατάθηκε η μεταβατική περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) έως και το σχολικό έτος 2015-2016, κατά το μέρος που αφορά στους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. 2008, και μόνο.

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. επεξεργάζεται προτάσεις για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου των διορισμών και των προσλήψεων εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης σε γραπτή του απάντηση στη Βουλή κατά την παρούσα χρονική περίοδο ο εν ισχύ νόμος για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ΑΣΕΠ και για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής προσωπικού τόσο για τους διορισμούς μονίμων όσο και για τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών είναι ο Ν.3848/2010 (ΦΕΚ71/Α΄/19-5-2010).

Στο άρθρο 3 ορίζεται ότι οι ανωτέρω πίνακες καταρτίζονται σύμφωνα με τις μονάδες από τον γραπτό διαγωνισμό, ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια.

Στο άρθρο 9, παρ.7 ορίζεται ότι η προϋπηρεσία των εκπ/κων των ιδιωτικών σχολείων προσμετράται στους πίνακες του ΑΣΕΠ υπό τον περιορισμό του ανώτατου ορίου των 60 μηνών (άρθρο 3) που ισχύει για όλους τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς. Στο άρθρο 3 , παρ. 1 ορίζεται ότι στους ανωτέρω πίνακες εντάσσονται όσοι συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση σε αυτόν ή σε κάποιον από τους δύο προηγούμενους διαγωνισμούς.

Παράλληλα, Ο Νίκος Φίλης σημειώνει ότι η καταμέτρηση των λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων δεν δύναται να πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων, καθώς τα λειτουργικά κενά προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για διάφορους λόγους (π.χ. άδεια άνευ αποδοχών, ανατροφής τέκνου, αποσπάσεις, παραιτήσεις, θάνατοι) βάσει των οποίων πραγματοποιούνται αντίστοιχα και οι προσλήψεις.

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral