Το ΙΕΠ για το κόστος αξιολόγησης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔30/12/2014 - 17:54 | Author: Newsroom

Με αφορμή δημοσιεύματα τα οποία δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις κάνοντας αναφορά για σπατάλη εκατομμυρίων ευρώ για την:

α) διαδικασίες εφαρμογής της αξιολόγησης στο πλαίσιο του Π.Δ.

152/2013

β) προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης

γ) αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας – διαδικασία αυτοαξιολόγησης

και προς αποκατάσταση της αλήθειας και ενημέρωση των εκπαιδευτικών και κάθε ενδιαφερομένου επισημαίνονται από το Ι.Ε.Π. τα εξής:

α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Π.Δ. 152/2013

Μετά από σχετική εντολή της ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., η πλατφόρμα και οι διαδικασίες της εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης υποστηρίζονται απο το ΙΕΠ χωρίς κανένα κόστος. Επίσης, διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή της αξιολόγησης κανένας αξιολογητής δεν λαμβάνει κάποια επιπρόσθετη αμοιβή.

β) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου έργου που σχεδιάσθηκε το 2013.

Το έργο αφορά στην επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης σε θέματα αξιολόγησης κατ’ εφαρμογήν του Π.Δ. 152/2013, καθώς και στην προετοιμασία της λειτουργίας της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., με αρχικό προϋπολογισμό 1.437.667€, ο οποίος μειώθηκε στα 788.016€ μετά την τελευταία τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου (2014). Το ποσό αυτό αφορά στις δαπάνες:

α) υλοποίησης του Α΄ Κύκλου επιμόρφωσης στελεχών της εκπαίδευσης (206.656€ για διαμόρφωση, αναπαραγωγή και διανομή επιμορφωτικού υλικού, αμοιβές επιμορφωτών, κάλυψη δαπανών διαμονής και σίτισης),

β) του Β΄ Κύκλου επιμόρφωσης των διευθυντών σχολικών μονάδων (206.000€ για τις αμοιβές επιμορφωτών για τις ανάγκες της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης καθώς και για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης επιμορφωτών και επιμορφούμενων) και

γ) 305.210€ για την επιστημονική και διαχειριστική υποστήριξη του έργου κ.ά. (Κεντρική και Περιφερειακές Επιτροπές, Συμβασιούχοι, λειτουργικά έξοδα, δημοσιότητα, εξωτερική αξιολόγηση κ.ά.).

γ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου έργου που σχεδιάσθηκε το 2010.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου υπολογίστηκε σε 7.200.000και οφειλόταν στην πρόβλεψη του Υ.ΠΑΙ.Θ για προαιρετική συμμετοχή στο πιλοτικό έργο 1.500 σχολικών μονάδων και 15.000 εκπαιδευτικών. Με βάση τα πραγματικά δεδομένα της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, ο προϋπολογισμός μειώθηκε κατά 60% και αναμένεται να μειωθεί πολύ περισσότερο. Με την τελευταία τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου οι προβλεπόμενες δαπάνες υπολογίζονται στο ποσό των 3.181.180€, ποσό που δεν θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου. Από το ποσό αυτό, περίπου τα 2.346.200€ αφορούν αμοιβές συμμετεχόντων στην πιλοτική εφαρμογή, όπως εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων, καθώς και Σχολικών Συμβούλων, ειδικών επιστημόνων, της επιστημονικής επιτροπής και της ομάδας έργου, καθώς και μετακινήσεις και ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης, ενώ 834.980€ αφορούν την εξωτερική αξιολόγηση του έργου, τις δαπάνες για τη διαχειριστική υποστήριξη (συμβασιούχοι) τα λειτουργικά έξοδα του έργου και την λειτουργία «Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ».

Οι παραπάνω δαπάνες αφορούν αποκλειστικά στο πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης και όχι στην καθολική εφαρμογή της σε όλες τις σχολικές μονάδες που εφαρμόζεται σήμερα και κατά την οποία η ανάπτυξη της πλατφόρμας (Δίκτυο της ΑΕΕ) και η στήριξη της «Παρατηρητηρίου και Δικτύου της ΑΕΕ» γίνεται απο το ΙΕΠ χωρίς κανένα κόστος και δεν προβλέπεται αμοιβή για κανένα εκπαιδευτικό ή στέλεχος εκπαίδευσης και δεν έχει αναπτυχθεί, υποστηρικτικά, κανένα συγχρηματοδοτούμενο έργο.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral