Το έργο της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔31/12/2015 - 17:41 | Author: Newsroom

Έργο της Κ.Ε.Π.Ε.Σ. σύμφωνα με την παρ. 7 της υπ’ αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 τ.Α΄) Υ.Α. «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2015-2016», είναι:

α) η συνολική εποπτεία του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας,

β) η διενέργεια επιτόπιας εποπτείας στα Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Σ.Κ.Ε.Δ.),

γ) οι εισηγήσεις προς τον Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.

για την αποδοχή ή μη της δημιουργίας Σ.Κ.Ε.Δ. στις εξαιρετικές περιπτώσεις της παραγράφου 5 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης,

δ) ο αριθμός μαθητών στις περιπτώσεις της παραγράφου 14 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης,

ε) η διαβίβαση στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) στοιχείων,

στ) η υποβολή προς τον Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. μίας (1) ενδιάμεσης και μίας (1) τελικής απολογιστικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος,

ζ) η έγκριση της επιτόπιας εποπτείας των 3 εμπλεκομένων στην Ενισχυτική Διδασκαλία (Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης) σε περίπτωση που αυτές προκαλούν δαπάνη. Οι εργασίες της Κ.Ε.Π.Ε.Σ. διαρκούν μέχρι το πέρας εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης.

Γ) Η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση» (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.) ορίζεται ως μη αμειβόμενη.

diavgeia.gov.gr

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral