Τι θα ισχύσει σύμφωνα με το ΝΣΧ της Ειδικής Αγωγής για σεμινάρια και εξειδίκευση

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/12/2014 - 15:38 | Author: Newsroom

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για την Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση που είναι προς διαβούλευση μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2014, υπό συγκεκριμένες προδιαγραφές τίθενται τα σεμινάρια-ετήσιες επιμορφώσεις στην Ειδική Αγωγή προκειμένου να αναγνωρίζονται.

Για να είναι µια ετήσια επιµόρφωση στην Ε.Ε. πιστοποιηµένη, θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:

– να λειτουργεί στο πανεπιστήµιο που θα υλοποιεί την ετήσια επιµόρφωση προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών απόλυτα σχετικό µε την Ε.Ε. και αν πρόκειται για ερευνητικό κέντρο (εποπτευόµενο από το Υπουργείο Παιδείας), να έχει εµπειρία στην ΕΕ µέσα από την υλοποίηση σχετικώνεκπαιδευτικών έργων και δηµοσιεύσεων καθώς και διεθνή αναγνώριση,

– η επιµόρφωση να περιλαµβάνει 300 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 120 πρακτικής άσκησης σε δοµές ΕΕ ή ΚΕ∆Υ,

– τουλάχιστον το 80% των µαθηµάτων του προγράµµατος να είναι απόλυτα σχετικό µε την ΕΕ, τουλάχιστον το 15% των µαθηµάτων του προγράµµατος να καλύπτει την

περιοχή των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής στην ΕΕ και στο προσβάσιµο εκπαιδευτικό υλικό και

– τουλάχιστον το 70% των µαθηµάτων του προγράµµατος να διδάσκονται από διδάκτορες που το γνωστικό αντικείµενό τους είναι απόλυτα σχετικό µε την ΕΕ.

Το ∆.Σ. του ΙΕΠ θα εγκρίνει ή όχι τις προτεινόµενες για πιστοποίηση ετήσιες επιµορφώσεις ελέγχοντας την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων κατόπιν εισήγησης του γραφείου Γ΄ ειδικής εκπαίδευσης.

η) Σεµινάρια αποδεδειγµένης ετήσιας διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών στην ΕΕ, που θα έχουν υλοποιηθεί µέχρι τις 30/08/2014, από Πανεπιστήµια ή από αναγνωρισµένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων µοριοδοτούνται µε µισή (0,5) µονάδα.

επιμέλεια: paideia-ergasia.gr

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral