Τι προβλέπεται για τη διεξαγωγή έρευνας στα σχολεία στο νομοσχέδιο

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/07/2017 - 20:15 | Author: Newsroom

Τι προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση για διεξαγωγή έρευνας στα σχολεία. Η διάταξη αναλυτικά.

«ζζ) τη χορήγηση άδειας για τη διεξαγωγή έρευνας σε σχολικές μονάδες. Για έρευνα που διεξάγεται από μέλος του προσωπικού ή φοιτητή Α.Ε.Ι. δεν απαιτείται η εισήγηση ή γνώμη του Ι.Ε.Π. εφόσον το σχετικό αίτημα συνοδεύεται από εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας του οικείου Α.Ε.Ι. ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος, εφόσον πρόκειται για Παιδαγωγικό Τμήμα κατά την έννοια της περίπτ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)».

Η αιτιολογική έκθεση:

Ορίζεται το αρμόδιο όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής έρευνας στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να απλουστεύεται και να επιταχύνεται η διαδικασία της χορήγησης της άδειας, με την ταυτόχρονη ωστόσο διασφάλιση της τήρησης των σχετικών κανόνων δεοντολογίας.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι η σχετική άδεια χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση ή γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), η οποία, ωστόσο, δεν απαιτείται στην περίπτωση έρευνας που διεξάγεται από μέλος του προσωπικού ή φοιτητή Α.Ε.Ι., εφόσον προσκομίζεται εισήγηση του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος (Διοικητικό Συμβούλιο Παιδαγωγικού Τμήματος ή Επιτροπή Δεοντολογίας του Α.Ε.Ι. για τα μη παιδαγωγικά τμήματα).

Δείτε το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral