• Τί προβλέπει η Ευρωπαική Νομοθεσία για το ΦΠΑ στην εκπαίδευση

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/07/2015 - 15:54 | Author: Newsroom

  Τί προβλέπει η Ευρωπαική Νομοθεσία για το ΦΠΑ στην εκπαίδευση

  Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 347/1 ΟΔΗΓΊΑ 2006/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Απαλλαγές ορισμένων δραστηριοτήτων γενικού συμφέροντος

  Άρθρο 132

  1.

  Τα κράτη μέλη απαλλάσσουν του ΦΠΑ τις ακόλουθες πράξεις:

  θ) | την εκπαίδευση των παιδιών ή των νέων, τη σχολική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση ή επανακατάρτιση καθώς και τις στενά συνδεόμενες με αυτές παροχές υπηρεσιών και παραδόσεις αγαθών, που πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημόσιου δικαίου που επιδιώκουν τους ανωτέρω σκοπούς ή από οργανισμούς που το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αναγνωρίζει ότι έχουν παρεμφερείς σκοπούς,

  ι) | τα ιδιαίτερα μαθήματα που παραδίδονται από εκπαιδευτικούς και τα οποία αφορούν τη σχολική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση

  Loading...