Τί προβλέπει η Ευρωπαική Νομοθεσία για το ΦΠΑ στην εκπαίδευση

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/07/2015 - 15:54 | Author: Newsroom

Τί προβλέπει η Ευρωπαική Νομοθεσία για το ΦΠΑ στην εκπαίδευση

Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 347/1 ΟΔΗΓΊΑ 2006/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Απαλλαγές ορισμένων δραστηριοτήτων γενικού συμφέροντος

Άρθρο 132

1.

Τα κράτη μέλη απαλλάσσουν του ΦΠΑ τις ακόλουθες πράξεις:

θ) | την εκπαίδευση των παιδιών ή των νέων, τη σχολική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση ή επανακατάρτιση καθώς και τις στενά συνδεόμενες με αυτές παροχές υπηρεσιών και παραδόσεις αγαθών, που πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημόσιου δικαίου που επιδιώκουν τους ανωτέρω σκοπούς ή από οργανισμούς που το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αναγνωρίζει ότι έχουν παρεμφερείς σκοπούς,

ι) | τα ιδιαίτερα μαθήματα που παραδίδονται από εκπαιδευτικούς και τα οποία αφορούν τη σχολική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral