• Τί πρέπει να ξέρετε για το Νέο Λύκειο – Συντελεστές βαρύτητας – Υπολογισμός Μορίων

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/01/2016 - 11:02 | Author: Newsroom

  Παρουσίαση του Νέου Λυκείου 2015 2016

  sep4u.gr Καλοδήμος Δ. Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας

  neo-lykeio-2015.pdf

  Πίνακας με τους συντελεστές βαρύτητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο :
  neo_likeio_op_sidelestes_minedu.pdf

  Οι σχολές του 1ου Πεδίου με βάσεις 2015 :
  mixanografiko-2016-1p.pdf

  Οι σχολές του 2ου Πεδίου με βάσεις 2015 :
  mixanografiko-2016-2p.pdf

  Οι σχολές του 3ου Πεδίου με βάσεις 2015:
  mixanografiko-2016-3p.pdf

  Οι σχολές του 4ου Πεδίου με βάσεις 2015:
  mixanografiko-2016-4p.pdf

  Οι σχολές του 5ου Πεδίου με βάσεις 2015:
  mixanografiko-2016-5p.pdf

  Πρόγραμμα Υπολογισμού Μορίων για την πρόσβαση στη Τριτοβάθμια με το Νέο Λύκειο

  http://sep4u.gr/morianew/

  Νομοθεσία

  Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α΄)
  Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
  n4186_2013.pdf

  Νόμος 4310/2015 (ΦΕΚ 258 τ. Α΄)
  Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις
  Άρθρα 57,58,59
  n4310_2015.pdf

  Νόμος 4326/2015 (ΦΕΚ 49 τ. Α΄)
  Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις
  Άρθρο 13 (προαγωγή)
  n4326_2015.pdf

  Νόμος 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄)
  Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις
  n4327_2015.pdf

  Νόμος 4332/2015 (ΦΕΚ 76 τ. Α΄)
  Άρθρο 21 (μετεγγραφές)
  n4332_2015.pdf

  Y.A. 82443/Δ2/21-5-2015 (ΦΕΚ 941 τ. Β΄)
  -Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου
  – Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου. fek_2015_941b.pdf

  Υ.Α. 85476 /Α5/29-5-2015 (ΦΕΚ 995 τ. Β΄)
  Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων. fek_2015_995b.pdf

  Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει : fek_2015_2647b.pdf
  Αριθμ. Φ.253/193309/Α5/9-12-2015 (ΦΕΚ 2647 τ. Β΄)

  Υ.Α. 116883/Δ2/29-7-2015 (ΦΕΚ 1589 τ. Β΄)
  Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο fek_2015_1589b.pdf

  Δήλωση Μαθημάτων – Ωρολόγια Προγράμματα eg_81292_21052015.pdf

  Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016. εδώ

  Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015 ΦΕΚ 2937Β/2014 εδώ

  Καθορισμός διδακτέας − εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015. (ΦΕΚ 2014/2660Β) εδώ

  mixanografiko-2016-sxoles-ana-ba8mida

  Loading...
 • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
  loading...