• Τί ισχύει για τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔14/12/2015 - 11:36 | Author: Newsroom

  Θέμα :«Αναγνώριση Προϋπηρεσίας»
  ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ
  ΣΧΕΤ1: Το, με Α.Π. ΔΙΔΑΔ-Φ31.32/1654/9644/15-05-2013 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  ΣΧΕΤ2: Το, με Α.Π. ΔΙΔΑΔ-Φ31.32/1626/6626/17-04-2013 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  ΣΧΕΤ3: Το, με Α.Π. 68701/Ε2/04-05-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ

  Κοινοποιούμε έγγραφα για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στους εκπαιδευτικούς για τη μισθολογική τους εξέλιξη, που προκύπτει ότι το προς εξέταση στοιχείο είναι η κατοχή του τυπικού προσόντος κατά τη διάρκεια της προϋπηρεσίας και όχι η κατηγορία εκπαίδευσης (ΤΕ,ΔΕ), στην οποία υπηρετούσε ο εκπαιδευτικός.

  ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ

  Loading...