Τι ισχύει για τα μεταπτυχιακά των αναπληρωτών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/11/2014 - 11:50 | Author: Newsroom

Με έγγραφο της η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας επισημαίνει ότι) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών λαμβάνονται υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αποτελούν τυπικό προσόν για την πρόσληψη τους.

Στην περίπτωση των αναπληρωτών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης Πράξεων του ΕΣΠΑ και ΠΔΕ, οι ανωτέρω τίτλοι δεν μπορούν να προσμετρηθούν για μισθολογική εξέλιξη εφόσον δεν έχουν απαιτηθεί ως τυπικό προσόν για την πρόσληψη.

Όσον αφορά τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που απασχολούνται σε προγράμματα Ειδικής Αγωγής («Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» και «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών υποδομών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες -Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης» έχει προωθηθεί σχετικό ερώτημα στο ΓΛΚ και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέχρι την οριστική απάντηση του οποίου δεν θα υπολογίζονται από τους καταχωριστές στη μισθοδοσία των αναπληρωτών για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.

Η Υπηρεσία, όπως αναφέρεται στο έγγραφο που έχει αναρτηθεί από τη ΔΔΕ Φλώρινας, εφιστά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την προσοχή στην ορθή καταχώριση των μισθολογικών στοιχείων των εκπαιδευτικών προκειμένου να αποφευχθούν λάθη στη μισθοδοσία τους.

Καλόγηρος Βασίλειος

Loading...
  • europalso

    ideascentral