Τι είναι και πού χρειάζεται η Παιδαγωγική Επάρκεια

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/12/2014 - 19:04 | Author: Newsroom

Τι είναι το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Είναι μια πιστοποίηση που διασφαλίζει ότι οι απόφοιτοι των λεγόμενων «καθηγητικών» Τμημάτων – μελλοντικοί εκπαιδευτικοί έχουν επαρκή διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια, εφόσον αποφασίσουν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί.

Θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το 1997 στο Ν. 2525/97 αλλά δεν τέθηκε σε ισχύ. Επίσης, το 2008 η ΑΔΙΠ (Ανώτατη Αρχή για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) στην Έκθεσή της για την ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2008 στη σελ 18 είχε επισημάνει:

Παιδαγωγική και ανθρωπιστική διάσταση των σπουδών

Υπογραμμίζεται η επιτακτική ανάγκη για τη διαμόρφωση ειδικής εκπαιδευτικής στρατηγικής και θεσμικού πλαισίου με στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού παιδαγωγικού προγράμματος για τους επίδοξους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποφοιτούν από τις λεγόμενες «καθηγητικές» σχολές και Τμήματα ανθρωπιστικών αλλά και θετικών επιστημών (π.χ Φυσικής, Μαθηματικών, Βιολογίας, Κοινωνιολογίας, Φιλολογίας, Ιστορίας, Ψυχολογίας κλπ.). Καλές πρακτικές άλλων χωρών μπορούν να χρησιμεύσουν ως πρότυπα.

Επίσης, διατυπώνεται έντονος προβληματισμός για την έλλειψη αναγκαίων μαθημάτων ανθρωπιστικών σπουδών στα προγράμματα Τμημάτων θετικών και τεχνολογικών επιστημών.

Έτσι, το 2010, με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α΄/71) η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατέστη αναγκαία προϋπόθεση διορισμού στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, στο Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α΄/71) άρθρο 2, αναφέρεται ότι:

Παρ. 2. Στο διαγωνισμό (ενν. του ΑΣΕΠ) γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια που προκύπτει κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

Παρ. 3. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται (μεταξύ άλλων): β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral