Τι αναφέρει το Σχέδιο Νόμου για την κάλυψη του 5% των θέσεων αναπληρωτών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔29/08/2014 - 17:55 | Author: Newsroom

Το 5% των θέσεων των αναπληρωτών θα δοθεί τελικά σε άτομα με αναπηρία 67% και άνω, και όχι το 10%, όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου της Ειδικής Αγωγής.

Το news.gr, όπως έχει γράψει στο παρελθόν, παρουσιάζει την εν λόγω ρύθμιση όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά από τις συζητήσεις στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.

Για το σχολικό έτος 2014-2015 μπορούν να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) κατά προτεραιότητα σε κάθε κλάδο και ειδικότητα, άτομα που είναι ικανά για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τον 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α ́26) και έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ν. 3863/2010 (Α ́115) και δεν συμπεριλαμβάνει παθήσεις ψυχικών διαταραχών σε οποιοδήποτε ποσοστό. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν μπορούν να τοποθετούνται σε ποσοστό άνω του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ανά σχολική μονάδα.

Η παρούσα παράγραφος ισχύει από την 1.5.2015.

Καλόγηρος Βασίλειος news.gr

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral