• Θρασύβουλος Στανίτσας, “Αἷμα καὶ πῦρ…”

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔27/12/2015 - 20:45 | Author: Newsroom

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗN ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣIN
  Δοξαστικὸν τῶν Αἴνων
  Ἦχος πλ. δ´.
  Αἷμα καὶ πῦρ, καὶ ἀτμίδα καπνοῦ· τέρατα γῆς, ἃ προεῖδεν Ἰωήλ· αἷμα τὴν Σάρκωσιν· πῦρ τὴν Θεότητα· ἀτμίδα δὲ καπνοῦ, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ ἐπελθὸν τῇ Παρθένῳ, καὶ κόσμον εὐωδιάσαν.

  Μέγα τὸ μυστήριον τῆς σῆς ἐνανθρωπήσεως. Κύριε δόξα σοι.

  Loading...