Τελικές βαθμολογίες των Βέλτιστων και Επαρκών Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων ανά Γνωστικό Αντικείμενο

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/11/2015 - 20:48 | Author: Newsroom

Τελικές βαθμολογίες των Βέλτιστων και Επαρκών Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων ανά Γνωστικό Αντικείμενο

Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΥΕΕΔ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ» της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο

ενημερώνει ότι έχουν αναρτηθεί στην κεντρική σελίδα της Πλατφόρμας «Αίσωπος» οι πίνακες με τις Τελικές Βαθμολογίες των Βέλτιστων και Επαρκών Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων ανά Γνωστικό Αντικείμενο σε Φθίνουσα Σειρά Κατάταξης.

Για την αναλυτική κατάσταση της βαθμολογίας των Σεναρίων καθώς και την ενημέρωση της αναλυτικής τεκμηριωμένης κρίσης των Αξιολογητών ανά κριτήριο αξιολόγησης, παρακαλούνται οι δημιουργοί Σεναρίων να συνδεθούν στην Πλατφόρμα «Αίσωπος» με τα προσωπικά τους στοιχεία, ώστε να λάβουν την προσωποποιημένη πληροφόρηση της βαθμολογίας τους ακόμα και αν το Σενάριο που έχουν υποβάλει έχει χαρακτηρισθεί ως «ανεπαρκές».

Για το δελτίο τύπου πατήστεεδώ.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral